HRM in de Overheid – Dinsdag 4 april 2017
Congrescentrum het Spant te Bussum

HRM in de Overheid 2020: op weg naar een innovatieve, flexibele arbeidsorganisatie
HR als verbindende factor tussen Bestuur, Directieteam en gemeentesecretarissen

HR afdelingen in de overheid staan onder toenemende druk om te professionaliseren. Overheidsorganisaties moeten flexibel kunnen reageren op veranderende omgevingseisen, meer en meer gaan werken als netwerkorganisatie, meer maatwerk aan de burger is noodzakelijk, minder regel gestuurd georganiseerd zijn, flexibel inzetten van medewerkers, vergroting van de dienstverlening (selfservice en digitalisering) decentralisatie jeugdzorg, de participatiesamenleving, etc.…De veranderende eisen aan de overheid vraagt tevens een andere manier van leidinggeven, meer zelfsturing en zelforganiserende teams en mensen, meer ondernemerschap en verantwoordelijkheid.

De moderne HR professional moet effectief zijn in tijden van verandering. HR speelt een rol in het ‘begeleiden van de organisatieverandering’, maar ook bij de menskant van verandering, zowel op vlak van welzijn als op vlak van betrokkenheid en verandering van binnenuit.  Het loslaten van oude structuren, processen en instrumenten en het sturen op resultaat vraagt ‘omdenken’ van HR, bestuur en raad. Professioneel HR gaat op zoek naar de synergie en verbindende kracht tussen mensen én organisaties. De verwachting is dat HR zich meer en meer zal gaan richten op organisatieverandering- en ontwikkeling, waarbij HR de positie claimt om vroegtijdig in deze veranderingstrajecten te participeren. Kortom: HR als verbindende factor tussen Bestuur, Directieteam en gemeentesecretarissen.

Om samen, stap voor stap, te komen naar een wendbare organisatie. Die open staat voor verandering van koers, van doelen, van aanpak, van inzichten…

Graag verwelkomen wij u op 4 april 2017 als deelnemer, sponsor of spreker!