Programma 2022

08.30 uur Registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.10 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.10 uur Welkomstwoord door CKC Seminars

09.20 uur Opening door de dagvoorzitter Ik ga zwemmen…. ♫♪…. in de baas zijn tijd!

Van 9 tot 5 met een prikklok op kantoor naar tijd- en plaats onafhankelijk werken: de veranderingen gaan snel. Tevreden en florerende medewerkers vraagt om leiderschap dat is gebaseerd op het geven van vertrouwen en niet op controle. Geven we dat echt? Durven we medewerkers echt los te laten om ze zo optimaal te laten presteren? Hoe blijven we veerkrachtig in het ‘Nieuwe Normaal’? Met wat prikkelende voorbeelden neemt Joost je mee naar de ervaringen in de praktijk. Mag jij zwemmen in de baas zijn tijd?


09.45 uur Keynote: Gea Peper Vergroot je veerkracht voor meer werkgeluk

De afgelopen tijd heeft veel van iedereen gevraagd. Toch is de impact van de coronacrisis niet voor iedereen hetzelfde (geweest). Beschik je over meer veerkracht dan kun je ook beter omgaan met (steeds) wisselende omstandigheden en bijbehorende stress. En ben je veerkrachtig dan ben je meestal ook gelukkiger in je werk met de nodige positieve resultaten voor jezelf en de organisatie. Als organisatie kun je werken aan meer veerkracht en meer werkgeluk voor je medewerkers waardoor je beter in staat bent je huidige mensen te behouden, maar ook nieuwe talenten aan te (blijven) trekken.

Tijdens haar presentatie zal Gea Peper ingaan op hoe je als organisatie veerkracht en werkgeluk (verder) kunt vergroten en zal ze inzichten delen uit het laatste onderzoek van het HappinessBureau naar de relatie tussen veerkracht en werkgeluk bij de overheid.

Alle deelnemers ontvangen na afloop het whitepaper hierover.

Aangeboden door Driessen

10.15 uur Q&A Lisa Wouters o.l.v. dagvoorzitter

Aansluitend vindt er o.l.v. de dagvoorzitter een Q&A plaats met Lisa Wouters over hoe zij bij uitzendbureau Driessen in staat zijn om 15.000 medewerkers per jaar aan werk te verbinden én hoe zij in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren aan hun werkgeluk. Want met goed werkgeverschap als uitgangspunt is Driessen in staat om een gemiddeld werkgelukcijfer van een 8.5 onder uitzendkrachten te realiseren.


10.25 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

11.00 uur Praktijkcases ronde A

A1- Aanbesteden van flexibele arbeid als overheidsorganisatie

De arbeidsmarkt is krap en dynamisch. Uitzenden, payroll, detacheren en zzp zorgen voor wendbaarheid en efficiëntie om hiermee om te gaan. Een aanbesteding is voor een overheidsorganisatie dé kans om hierin de juiste partner te vinden. Een partner die past bij jouw organisatie én waarde toevoegt. Tijdens deze interactieve praktijkcase vertellen we je meer over aanbesteden van flexibele arbeid, de valkuilen en best practices.

Aangeboden door Driessen

A2- Onboarding binnen de rechtspraak

De Rechtbank Amsterdam heeft, net als veel andere rechtsprekende organisaties, het afgelopen jaar de stap gemaakt naar het deels digitaliseren van hun inwerktraject met behulp van de onboarding app. Tijdens onze sessie zullen wij u meenemen in onze overwegingen en uiteindelijk de reden waarom we dit met behulp van de tool van Appical zijn gaan invullen.

Aangeboden door Appical

A3- Word een onweerstaanbare werkgever voor jouw kandidaat

Ontdek de onmisbare elementen van succesvol werven

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn erg mooie werkplekken. Helaas hebben werkzoekenden vaak een ander beeld in hun hoofd. 74% van de gemeenten vindt het mede daarom moeilijk om hun vacatures te vullen met passende kandidaten. Zin om dat om te gooien?

Op HRM in de Overheid geeft Eric van Bourgonje van Hellopublic een inhoudelijke presentatie om jou als lokale overheid inzicht te geven in de onmisbare elementen van succesvol werven.

Je ontdekt:
– Hoe je de aandacht krijgt van de kandidaten die je zoekt
– Hoe je die kandidaten in verbinding brengt met jouw organisatie, en
– Hoe je de best passende kandidaten verleidt tot solliciteren.

Klaar om het anders aan te pakken?
Spreker en recruitment tech innovator Eric van Bourgonje is expert op dit gebied. Hij stond 20 jaar geleden aan de wieg van Gemeentebanen.nl, is directeur van Hellopublic en hij kent de recruitment uitdagingen van publieke sector door en door.

Hij neemt je graag mee in zijn inzichten en geeft praktische tips. Daarmee neemt straks je aantal sollicitanten én de kwaliteit ervan toe.

 

VOL

Aangeboden door Hellopublic - VOL

A4- Een eigen online academie, hoe zet gemeente Berkelland dit succesvol in?

Begin 2021 zijn Annemieke Bak en Femke Roerdink van gemeente Berkelland aan de slag gegaan met het oriënteren voor een online leeromgeving. Ze wilden van de leeromgeving een plek maken voor zowel online als offline ontwikkelmogelijkheden voor de collega’s van gemeente Berkelland. Door goed samen te werken, heeft gemeente Berkelland het op korte termijn voor elkaar gekregen om hun medewerkers op een persoonlijke manier te laten leren. Tijdens deze sessie zullen Annemieke en Femke samen met Martine, Learning professional bij SkillsTown, je meenemen in de lessen en successen die gemeente Berkelland heeft opgedaan bij het aanschaffen en implementeren van deze online leeromgeving.

Aangeboden door SkillsTown

11.40 uur Wisselen van zaal
 

11.45 uur Workshoplezingen ronde B - Interactieve sessie E1

B1- Cum Laude of Cum Fraude? Heeft uw personeel écht zijn diploma behaald?

Diplomafraude is aan de orde van de dag; geregeld lezen we krantenkoppen over diplomafraude. Mijn diploma’s (voorheen Diplomaregister) biedt een uitkomst en gaat diplomafraude tegen! De diplomahouder kan een gratis digitaal uittreksel uit via Mijn diploma’s downloaden. Dit is een officieel bewijs van het behaald diploma. Hiermee kan digitaal, gratis en snel een behaald diploma worden aangetoond. Kent uw personeel het E-portfolio van Europass al? Hier kan gratis gebruik van worden gemaakt. Je uploadt het uittreksel uit Mijn diploma’s in je portfolio en deelt je gegevens via een link met wie jij dat wilt.

Meer weten over hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn? Kom dan naar onze workshop over Mijn diploma’s en Europass.

Aangeboden door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

B2- ICT en HR

Binnen HR worden veel processen vaak nog inefficiënt uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat een groot deel van het HR-budget opgaat aan administratieve taken en handelingen, uitgevoerd door overgekwalificeerd personeel. Door het inzetten van automatisering, het herinrichten van administratieve processen en het vervolgens automatiseren en digitaliseren is een significante optimalisatie in tijd en betrouwbaarheid te bereiken. Het begint met een doordachte strategie, vervolgens een realistisch plan en tenslotte een degelijke implementatie.

Aangeboden door ADP

Maarten de Winter
B3- Veerkrachtontwikkeling: theorie in de praktijk

Organisatieontwikkeling kan anders. Waarom je richten op een oplossing, als je je kunt richten op het oplossend vermogen? Bouw met realiteitszin, aandacht en hoop aan een veerkrachtige organisatiecultuur binnen jouw organisatie. Laat je meenemen op een nieuw spoor.

Binnen de TU/e is het thema werkdruk als sinds jaar en dag onderwerp van gesprek. Bij gesprekken over werkdruk lag de focus vrij eenzijdig op het terugbrengen van het aantal taken en – daaraan gekoppeld – de onmogelijkheid om dit binnen een universitaire loopbaan te doen. Susan: “Voor een traject binnen mijn faculteit stelde ik mezelf twee doelen. Ik wilde de kennis over werkdruk verhogen om te komen tot een beter gesprek over alle factoren die daarop van invloed zijn. En ik wilde een bijdrage leveren aan het probleemoplossend vermogen van het bestuur, de leidinggevenden en de medewerkers van de faculteit.”

Maarten de Winter droeg verantwoordelijkheid voor de veranderkunde. “Soms kan eigenaarschap ontwikkeling in de weg zitten. We zochten perspectief en vonden dat in auteurschap.” Hij plaatst de begrippen integraliteit, veerkracht en het verhaal in de context van strategie, structuur en cultuur. “Als het HR team de organisatiecultuur omarmd, kan er echt iets positiefs met de hele organisatie gebeuren”.

Tijdens deze lezing koppelen de inleiders theorie en praktijk.

 

VOL

Maarten de Winter

Kerndocent Strategisch HR, Avans+ en onafhankelijk organisatieadviseur, mede-oprichter Veerkracht College en Oprichter linkedingroep Veerkracht in organisaties, Auteur ‘Gelukkig Druk’ en ‘Het sjoelbaksyndroom’

VOL

Antoinette Vriend
E1- Hoe werkt het gemeentehuis van de toekomst? Wat betekent dit voor HR en personeelszaken? Rondetafel-discussie

In deze 10-jarige editie van HRM in de Overheid blikken we terug en kijken we vooral vooruit. Dat doen wij met vertegenwoordigers van twee grote én drie samenwerkende gemeenten. Hoe ziet het (gemeente)huis van de toekomst er volgens hen uit? De gemeenten Rotterdam, Nijmegen en de samenwerkende gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) belichten hun visie. Hoe voorzien zij in hun personeelsbehoefte in een veranderende omgeving en de krappe arbeidsmarkt? Tijdens de rondetafel-discussie komen in elk geval deze HR-thema’s aan bod:
1. Is er een vernieuwende aanpak van HRM nodig? Wat zijn daarbij de strategische thema’s? 2. Welke uitdagingen rijzen er bij digitalisering?
3. Hoe gaan zij om met hybride werken; wat betekent dit voor de cultuur?
4. Hoe onderscheiden zij zich als werkgever in de krappe arbeidsmarkt; hoe benutten zij de kracht van de generaties?
5. Welke rol neemt HR bij duurzame ontwikkeling van medewerkers en de gehele organisatie?
6. Welke competenties vraagt dit van HR-professionals?
7. Welke vragen heeft u?
Antoinette Vriend is moderator van de sessie in samenwerking met Hinke Wever. De panelleden gaan met elkaar en met u in gesprek.

 

VOL

Antoinette Vriend

Senior transformatie consultant, Omnifocus Business Solutions B.V. , gastauteur FlexNieuws m.b.t. Flex/Inhuur Overheid

VOL Let op: loopt door van 11.45 tot 12.35u

12.25 uur Lunch en bezoek stands op informatiemarkt
 

13.30 uur Opening middagprogramma door de dagvoorzitter

13.35 uur Plenaire Dialoog - VERBINDEN HR is van iedereen. Hoe word je als HR zichtbaar(der)? Vernieuwend werken in tijden van crisis en krapte.

O.l.v. Dagvoorzitter, Joost van der Wal, spreker in het publieke domein en strategisch adviseur Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in gesprek met de andere dialoogsprekers en de zaal:
– Wat betekent het nieuwe werken voor de overheid? Hoe kunnen we anders organiseren in tijden van krapte?
– Hoe geven we koers en richting aan het hybride werken in een aangepaste cultuur?
– Wat vraagt dit van leidinggevenden en medewerkers (op afstand), hoe borgen we kennis, welke competenties en (digitale) vaardigheden zijn nodig, hoe bieden we maatwerk,….?
– Welke impact heeft de nieuwe manier van meer digitaal werken op de dienstverlening?


14.15 uur Wisselen van zaal
 

14.20 uur Praktijkcases ronde C – interactieve sessie E2

C1- Robotisering in het HRM-domein van de Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam is binnen het HRM-domein volop bezig met het robotiseren van haar processen. 2 jaar geleden zijn wij gestart met een pilot en ondervonden al snel de toegevoegde waarde van robotica, als middel voor de automatiseringsopgaaf.

Uiteenlopende processen bij zowel de onboarding van nieuwe medewerkers als bij verzuimtrajecten zijn momenteel succesvol gerobotiseerd.

Nadia en Rick nemen jou graag mee in de wereld van robotisering binnen het HRM-domein van de Gemeente Amsterdam. Waarom start je? Wanneer beslis je om door te gaan? Welke rol heeft HRM in het faciliteren van een bredere uitrol van de digital workforce? Wat zijn de geleerde lessen? En wat levert het nou eigenlijk op? Laat je tijdens deze sessie inspireren!


C2- Een Evidence-Based HR beleid binnen de overheid; de praktische aanpak bij het Vlaams selectiecentrum voor Overheidspersoneel

Het Vlaams Selectiecentrum voor Overheidspersoneel (Poolstok) vormt een brug tussen overheden, overheidsbedrijven en private partners en bedient deze overheden met een resoluut gekozen evidence-based aanpak. Jolien Elegheer zal aan de hand van praktijkvoorbeelden ervaringen delen hoe dit verloopt in Vlaanderen. Van aanvraag en verduidelijken van de vraag van de klant, tot het selecteren van de opleidingsaanbieders.
Ondanks de aandacht voor evidence-based HRM zal Tom Speelman aangeven dat er in de laatste jaren slechts in heel beperkte mate stappen gezet zijn in deze richting. Samen met Jolien zal Tom delen hoe de wetenschap zich verhoudt tot de praktijk en welke stappen er zijn vorm gegeven bij diverse overheidsklanten. Zij delen hun ervaringen en gaan met jou in gesprek over:
– De voordelen van een nuchtere aanpak en evidence-based HR beleid binnen de overheid
– De (ethische, praktische en juridische) keuze voor evidence-based werken binnen een overheidscontext
– De diverse uitdagingen die hen dat gaf
– De manier waarop evidence-based vandaag leidraad is geworden
– Wat het resultaat ervan is aan de hand van voorbeelden in de praktijk


C3- Is het STAP-budget ook voor mij bestemd?

Versterk je positie op de arbeidsmarkt door gebruik te maken van het STAP-budget van maximaal €1.000. Hiermee kun je nu een van de topopleidingen bij SkillsTown volgen.

 

Wat is het STAP-budget?

Wil jij jezelf op professioneel vlak verder ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt? Met het STAP-budget van maximaal €1.000,- voor scholing en ontwikkeling volg je kosteloos een van de vijf topopleidingen bij SkillsTown! STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Met deze subsidie wil de overheid werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te nemen bij de ontwikkeling van hun loopbaan. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen om je baan te behouden of om een nieuwe baan te vinden.

In deze lezing krijg je:

  • Uitleg over het STAP-budget
  • Onze ervaringen bij de eerste ronde op 1 maart 2022
  • Tips voor bij de aanmelding op 2 mei 2022
  • De STAP-opleidingen van SkillsTown
  • Verspreiden van STAP-informatie binnen jouw organisatie, gemeente of provincie.
  • Vragenrondje

Alvast aanmelden voor de STAP-opleidingen kan via deze link: https://skillstown.nl/stap/?reference=hrmindeoverheid

Vragen over STAP, is mogelijk via stap@skillstown.com

 

Aangeboden door SkillsTown

Voor de presentatie, zie in de link in de kennisbank!


E2- Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, hoe blijf je goede mensen aantrekken en behouden?

Nog te vaak is HR-beleid alleen gericht op werknemers in vaste dienst en niet op álle werkenden in een organisatie. Inmiddels werken bij organisaties veel medewerkers die anders kijken naar werk. Zij zijn tijdelijk in dienst, aan de organisatie verbonden als zzp’er of als externe dienstverlener. Toch worden deze groepen systematisch overgeslagen in het HR-beleid.
Het is de taak van HR om de uitdagingen van de workforce of the future aan te gaan en zichzelf opnieuw uit te vinden. Het oude HR-paradigma moet worden losgelaten en plaatsmaken voor nieuw denken. Tijdens deze ronde tafel sessie komen deze veranderingen en een nieuw model voor een duurzame totale workforce-strategie aan bod.

O.l.v. Roeland van Laer gaan we hierover in dialoog met de zaal en de praktijksprekers vanuit RIVM en Gemeente Breda.

 

 

 

VOL

VOL

15.00 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

15.25 uur Praktijkcases ronde D en interactieve sessie E3

D1- Nooit meer het oude normaal: mis geen talent!

Kies een integrale talent benadering en durf net als VRT in te zetten op hybride contracten.
Door de snel groeiende flexibilisering en globalisering van de arbeidsmarkt en de toenemende dynamiek bij organisaties zelf ontstaat nu een kantelpunt. Vast werk wordt meer flexibel en flexibel werk is idealiter wat meer vast. Succesvolle organisaties in deze moderne, dynamische arbeidsmarkt benutten deze trends als kansen om steeds het juiste talent aan boord te hebben en zeker geen talent te missen.
Door alle contractvormen juridisch goed in te regelen, binnen een correct tariefmodel en met een goed inhuurbeleid kun je als HR de business helpen om het werk gedaan te krijgen, met vast personeel én flexwerkers. Het mooiste is als je het talent de contractvorm zelf laat kiezen, zolang het werk maar gedaan wordt. We geven een inkijkje in het boek ‘Mis geen Talent’ in de nieuwe realiteit van werk en een handleiding om Integraal Talentbeheer (IB) door te voeren. Daarnaast brengen we inspiratie vanuit de praktijk en nemen we je mee hoe de VRT dat in België doet.


D2- Van Concurreren naar samenwerken: het HR-ecosysteem van Defensie

Tekort aan personeel. Veel bedrijven en organisaties kampen met dit vraagstuk. Met het HR-ecosysteem biedt Defensie hier een oplossing voor. Langs organisatieverbetering en doorontwikkeling van personeel bijdragen aan een veiliger Nederland, terwijl de gezamenlijke uitdaging op de arbeidsmarkt wordt aangepakt. Dat is wat Hanno Goos van de Hoofddirectie Personeel van het ministerie van Defensie voor ogen heeft met het HR Ecosysteem, waarin ruim 65 organisaties personeel willen uitwisselen met Defensie. Het doel: een triple win situatie voor Defensie, de deelnemende organisatie en de werknemer.

In deze sessie gaan we in op de kansen en uitdagingen die deze duurzame personeelssamenwerking met zich mee brengt, met als uitgangspunt de vraag hoe de mens kan floreren in een organisatie. Defensie is nu al enige jaren bezig om de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt en een veranderende maatschappij, het hoofd te bieden. Dit doet Defensie op een onconventionele manier, maar wel eentje die eigenlijk heel logisch is. Immers Defensie is er voor de maatschappij, daarom verbinden wij ons dan ook aan de maatschappij en betrekken wij allerlei partijen op een laagdrempelige manier bij Defensie; zoals studenten, young professionals en vakprofessionals.


E3- Meer begrip en betere samenwerking op de werkvloer. Kunst als instrument voor cultuurverandering. Inspiratie door o.a. praktijkcase Rechtbank Rotterdam

Aan de hand van de praktijkcase bij Rechtbank Rotterdam ga je ervaren hoe kunst de veerkracht en het groeivermogen van een organisatie kan vergroten. Waar mensen samenwerken ontstaat al snel gedoe: onbegrip, weerstand of belangenspel. Aannamen en oordelen vertragen de schakelkracht van de organisatie.
Op welke wijze kan kunst een rol spelen om veranderingen op de werkvloer bespreekbaar te maken? Met voorbeelden ga je zien hoe groepsgesprekken rondom kunst leiden tot nieuwe inzichten voor mensen die veel met elkaar samenwerken. De leerervaring is elkaar beter te begrijpen en daardoor effectiever te communiceren.
Tijdens deze interactieve sessie krijg je praktische handvatten voor jouw overheidsorganisatie.
De gespreksmodellen rondom kunst zijn zowel fysiek als online toe te passen.

Waarom kunst als instrument voor cultuurverandering?
• Kunst geeft zich niet direct prijs wat uitnodigt tot een open, onbevangen observatie en het verbreden van referentiekaders voor de communicatie.
• Kunst werkt confronterend door een vervorming van de werkelijkheid. Het ontregelt het alledaagse. Het nodigt uit tot een andere beleving op de werkvloer.
• Kunst noopt tot andere manieren van “kijken”. Het doet een appél op het flexibele deel van het brein, onmisbaar bij veranderingen.

Kortom: inspirerend, onderhoudend en interactief!

 

VOL

VOL

16.05 uur Wisselen van zaal
 

16.10 uur Plenaire Dialoog - VERNIEUWEN EN VOORUITKIJKEN Hoe ziet de toekomst van HR in de Overheid er over 10 jaar uit?

O.l.v. Dagvoorzitter, Joost van der Wal, spreker in het publieke domein en strategisch adviseur Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in gesprek met de andere dialoogsprekers en de zaal:

 – Hoe kunnen we blijven vooruit bewegen, wat is er nodig om deze transitie vast te houden?
– Hoe zorgen we ervoor dat we beter organiseren? Hoe zetten we iedereen duurzaam in? Diversiteit, inclusie, binnenhalen en behouden van millenials en generationZ
– Hoe laten we het oude systeemdenken en los en durven we anders te kijken en anders te werken?
– Hoe kunnen we richting geven aan digitale transformatie (Robotisering/AI)?


16.50 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

16.55 uur Cabaretier Cabaret op maat: humoristische wrap-up van de dag en opening jubileumreceptie

Marcel Stevens van Cabaret & Zo verzorg inmiddels al ruim 15 jaar cabaret op maat in woord en lied. Hij zal het programma van HRM in de Overheid humoristisch samenvatten en op een totaal andere manier tot de kern van de zaak komen. Al improviserend neemt hij alle gebeurtenissen van de dag mee; vanaf binnenkomst in de ochtend, tot de laatste spreker op het einde van de middag.
Met zijn unieke en energieke cabaretprogramma, geheel op maat, komt het congres nogmaals voorbij, en verlaten alle deelnemers met een grote glimlach de zaal naar de borrel, alwaar ze terugkijken op een zeer geslaagd congres. Kortom, de kers op deze 10e jubileumdag!


17.15 uur Feestelijke jubileumreceptie

18.00 uur Vol inspiratie, contacten en ideeën naar huis. Tip! Bekijk de kennisbank met alle content van de dag.

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM in de Overheid en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN