Keynote sprekers

Otto Thors
Prof. dr. Zeger van der Wal
Karin Disselen
Jessica van Zon- van Zelst
Celest Latumalea
Diana Russo
Overzicht sprekers


13 jaar HRM in de Overheid

HRM in de Overheid is reeds 13 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden om deze Transformatie als HR koers te geven.
Deze dag staat in het teken van samenwerken, kennisoverdracht en kennisdeling.

Wij bieden u :

 • actuele HR ontwikkelingen in de overheid
 • inspirerende keynote lezingen
 • innovatieve praktijkcases en workshops
 • netwerken en co-creëren met vakgenoten
 • interactieve verdiepingssessies die oproepen tot dialoog
 • uitgebreide informatiemarkt met stands
 • vóór & dóór HR, directie/bestuur, lijn en gemeentesecretarissen
 • van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden

Thema 2024

De uitdaging voor HR: doorbreek het strategieplafond

De overheid is een populaire werkgever bij alle leeftijdscategorieën binnen de Nederlandse Beroepsbevolking. Zeker in deze tijd waarin de maatschappelijke relevantie, naast goede en duurzame arbeidsvoorwaarden en ontwikkel- en doorgroeikansen, voor veel jongeren ook reden is om bij de overheid te gaan werken. Het blijven creëren van maatschappelijke meerwaarde is echter een enorme opdracht. Hoe kan HR deze maatschappelijke meerwaarde (blijven) faciliteren? De rol van de overheid verandert. De arbeidsmarktkrapte is uitdagend met als bijkomend effect een toenemende werkdruk, meer ziekteverzuim en het risico dat medewerkers, eenmaal aan boord ook weer snel vertrekken. Ook vraagstukken en ontwikkelingen rondom digitalisering, AI en diversiteit en inclusie staan bij veel overheidsorganisaties hoog op de agenda.

HR kan een belangrijke rol spelen in het aanpakken van deze vraagstukken. HR moet hierin gezien worden als strategisch partner door directie en bestuur, maar dat is nog lang niet overal het geval. En als je niet aan die tafel zit, kun je daar ook geen waarde toevoegen. Hoe kan HR deze strategische positie invullen en “als spiegel van de organisatie” stimulerende feedback geven? Welke mindset en competenties heb je als HR-professional hiervoor nodig? Van welke kennis, data en systemen kun je slim gebruik maken? Wat werkt wel en wat juist niet? En last but not least: wat zien we als we onszelf een spiegel voorhouden?


Programma
09.35 uur
Opening door de dagvoorzitter Tijdelijke inzet op continue verandering - Otto Thors

09.50 uur
Keynote - De Publieke Leider van de Toekomst - Prof. dr. Zeger van der Wal

10.30 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt

11.00 uur Praktijkcases ronde A

11.40 uur Wisselen van zaal

12.25 uur Lunch en bezoek stands op de informatiemarkt


13.30 uur
Interview - In gesprek met de RDW over de strategische plek van HR - Karin Disselen - Jessica van Zon- van Zelst - Celest Latumalea

14.10 uur Wisselen van zaal

14.55 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt

EARLY BIRD KORTING

Schrijf je in voor 13 januari 2025 en ontvang €100,- early bird korting en betaal €295,- excl. BTW per persoon! De tweede én derde persoon van dezelfde non-profit organisatie kunnen zich met 50% korting registreren en betalen slechts € 147,50,-

AANMELDEN

6 redenen om erbij te zijn

Visie

Meer zicht en grip op de actuele transitie en kanteling van arbeidsmarkt, HR- en Overheidsbeleid en de toekomst van HR

Kennis

Laat u tijdens het programma voeden met kennis, contacten en energie om in de eigen praktijk merkbaar beter te worden en te blijven

Topsprekers

Inspiratie van bevlogen visionairs om concrete richting te geven aan de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid en hoe dit toe te passen op het huidige HR-beleid, anders organiseren en de toekomst van HR en werk.

Inzichten

Voor & door HR, bestuur/directie werkzaam binnen de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s

Netwerken

In dialoog en in verbinding met 150 HR professionals tijdens interactieve deelsessies, pauzes met boeksigneersessies en de uitgebreide informatiemarkt met stands

Beleving

Het delen van vernieuwende strategieën, ideeën doelen, aanpakken en inzichten, met oog voor reflectie en samenwerking. Ga aan de slag!

Participanten

Hoofdsponsor

Partners

Overzicht participanten

IMPRESSIE

overzicht impressies

NIEUWS

OVERZICHT NIEUWS

ALGEMENE INFORMATIE


Doelgroep

HR als verbindende factor tussen Bestuur, Directieteam en gemeentesecretarissen
Voor en door directie/bestuur, teamleiders/-managers, adviseurs en medewerkers, implementatiemanagers, projectleiders en overheidsmanagers verantwoordelijk voor Personeel, Organisatie, Innovatie en Arbeid werkzaam in de overheid Zoals o.a. algemeen directeuren, directeuren en managers HRM, personeelsfunctionarissen, managers verantwoordelijk voor organisatie, planning en personeelsontwikkeling, afdelingshoofden P&O, operationeel managers, bestuurders P&O, beleidsmedewerkers HRM, leidinggevenden, competentiemanagers, projectleiders innovatieve HR projecten, kennismanagers, veranderingsmanagers, administrateurs en gemeentesecretarissen en bestuur met HR in de portefeuille. Werkzaam in de overheid, zoals gemeenten, provincies, Rijksoverheid/ministeries en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst, veiligheidsregio’s, etc.


Kosten en voorwaarden

Kosten
Indien je werkzaam bent in de non-profit sector betaal je slechts € 395,- (excl. BTW) per persoon en kan een tweede en derde persoon van jouw non-proft organisatie deelnemen met 50% korting (full fee).

Ben je niet werkzaam in de non-profit sector of val je niet onder de doelgroepomschrijving? Dan betaal je € 695,- excl. BTW per persoon. Per organisatie mag er één persoon inschrijven. Je komt niet in aanmerking voor kortingen.

Deelname is inclusief catering.

Vroegboekkorting
Indien je je inschrijft voor 13 januari 2025, maak je gebruik van de early bird korting. Je ontvangt € 100,- korting op de deelnameprijs.

Bevestiging van inschrijving
Na de digitale inschrijving ontvang je een automatische bevestiging van ons per email. Heb je binnen 24 uur niks ontvangen? Neem dan contact met ons op via +31(0)40-2146204 of via aanmelding@ckc-seminars.nl. NB. Jouw gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van activiteiten van CKC Seminars en participanten van HRM in de Overheid. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je dit aan ons doorgeven (aanmelding@ckc-seminars.nl)

Verhinderd?
Als je verhinderd bent, kun je in jouw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van jouw inschrijving. Indien je jouw inschrijving wilt annuleren dien je rekening te houden met de volgende regelingen. Je kunt tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden van het congres annuleren. Annuleren dient per email te geschieden. Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij € 50,- (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering ben je het volledige bedrag verschuldigd. Ook in geval van gratis deelname brengen wij € 50,- in rekening bij annulering binnen 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van het congres/de cursus.

Facturering en betaling
Facturen zullen per email worden verzonden naar het opgegeven emailadres. Indien je ervoor kiest de factuur naar de crediteurenadministratie te laten mailen, dienen juiste tenaamstelling, factuuradres en eventueel, binnen de onderneming voor betaling noodzakelijk, inkoop-/ordernummers ingevuld te worden op het online aanmeldingsformulier. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
NB: Voor het meest actuele programma verwijzen wij je graag naar de website www.hrmindeoverheid.nl. Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden aan de organisatie.

Op al onze congressen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Datum en locatie

Het jaarcongres met expositie HRM in de Overheid (13e editie) vindt plaats op dinsdag 17 april 2025 in:

Congrescentrum het Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
www.spant.org


Participeren

CKC Seminars biedt jouw organisatie:

 • Een uniek HRM congres voor de Overheid!
 • Sterk inhoudelijk programma met keynote sprekers en praktijkcases
 • De totale organisatie van het evenement
 • Verzorging van mailing, advertenties en nieuwsbrieven
 • Profilering in de folder, congressite en de programmaflyer
 • Profilering middels inserts/advertenties in bladen waarmee CKC Seminars samenwerkt
 • De mogelijkheid tot het verzorgen van een inhoudelijke plenaire lezing, parallelle praktijkcase of workshop
 • Een complete bezoekerslijst inclusief naw-gegevens (voor eenmalig eigen gebruik)
 • Een standruimte op de expositie
 • Toegangskaarten (gratis) voor uw relaties

Interesse? Vul hier het formulier in en wij zullen de sponsorinformatie zo spoedig mogelijk toesturen.


Contact


Christine Kwekkeboom
Deelnemersadministratie
+31 (0)40 214 62 04
aanmelding@ckc-seminars.nl


Bente van de Put

Congrescoördinator
+31 (0)40 214 62 07
bentevandeput@ckc-seminars.nl


Rowi Kartner
Congresontwikkelaar
+31 (0)40 214 62 12
rowi@ckc-seminars.nl

CKC Seminars
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
www.ckc-seminars.nl

 


Congresportfolio CKC Seminars

CKC Seminars organiseert congressen op het gebied van HR, IT, duurzaamheid, projectmanagement en marketing communicatie. Wij zijn onder andere werkzaam in de branches overheid, zorg, onderwijs en in België. Meer weten over ons congresportfolio? Neem dan een kijkje op onze website.


Privacybeleid - Disclaimer

Privacybeleid

CKC Seminars respecteert de privacy van bezoekers van de website(s). De werknemers van CKC Seminars verplichten zich, zorgvuldig en vertrouwelijk, in overeenstemming met de geldende regels betreffende de privacywetgeving, om te gaan met de gegevens die verzameld worden via de website(s).

Wanneer verwerken wij gegevens
CKC Seminars verwerkt gegevens die u bij uw inschrijving voor onze diensten (congres, seminar, cursus of masterclass) aan ons doorgeeft. Ook verwerken wij uw gegevens indien u informatie aanvraagt betreffende deelname of participatie in onze diensten. Tevens kunnen uw gegevens verwerkt worden bij een call for papers procedure of survey.

Welke gegevens verzamelen wij
CKC Seminars verzamelt die gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van onze diensten en om u te kunnen factureren voor afname van deze diensten. CKC Seminars verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens zoals: ras, godsdienst of gezondheid. Wij verzamelen uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, interesses/vakgebieden en voorkeur van te volgen sessies.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
CKC Seminars gebruikt uw gegevens om;
• met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
• u te informeren over onze diensten indien u daartoe verzocht heeft
• u toe te voegen aan onze mailinglist indien u daartoe verzocht heeft
• u te informeren over diensten die afgestemd zijn op de door u aangegeven interesses/vakgebieden
• te delen met een selectief aantal samenwerkingspartners van onze congressen.

Verwerken van gegevens
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen wij zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites zijn mede daarom voorzien van een beveiligde SSL verbinding. CKC Seminars maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens of dat er persoonsgegevens verloren gaan.

Het aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. CKC Seminars, Geldropseweg 304, 5643TS Eindhoven, T 040 212 9499, info@ckc-seminars.nl In onze mailingen zit altijd een link waar u zich direct kunt afmelden voor onze nieuwsbrief of uw persoonsgegevens en interesses/vakgebieden direct kunt aanpassen.

Bezoekersgegevens websites
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, mobiel of tablet. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website voor uw bezoek te optimaliseren. Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de werking van onze websites te optimaliseren. CKC Seminars heeft een verwerkingsovereenkomst getekend met Google dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Tevens hebben wij Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet toegankelijk voor u zijn.

Links naar andere websites
Op de websites van CKC Seminars kunnen links worden getoond naar externe websites. CKC Seminars draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door deze externe websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van CKC Seminars wordt de uiterste zorg besteed. CKC Seminars aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.CKC Seminars behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van de website(s) van CKC Seminars mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CKC Seminars. Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van CKC Seminars tegenkomt, kunt u die via email aan ons melden.