Hoe vind je nog personeel voor je organisatie bij deze arbeidsmarkt?

Welke rol speelt HR bij het anders organiseren in de overheid?
Aan de hand van praktijkervaringen van de Gemeenten Nijmegen, Amstelveen en Heerde en van Alliander gaan we met elkaar kijken en vergelijken hoe dit soort vooroplopende (semi-)overheidsorganisaties in hun personeelsbehoefte voorzien in deze steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Waarbij vast en flex steeds meer naar elkaar toegroeien.

De panelleden gaan met elkaar en met u in gesprek over:

 • Wat is hun aanpak bij het zoeken naar talent?
 • Hoe onderscheiden ze zich op de arbeidsmarkt?
 • Hoe presenteren ze zich op de arbeidsmarkt?
 • Wat is de visie op vast versus flex en hoe werkt dit in de praktijk?
 • Welke vragen heeft u?

Deze ronde tafelsessie vindt plaats tijdens het jaarcongres HRM in de Overheid op donderdag 11 april van 11.35-12.25 uur. Er geldt een voorinschrijving. Kijk voor het volledige programma hier.

Panelleden:

 

 

 • Welmoed Jongkind, Coördinator Inhuur, recruitment en Mobiliteit, Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer
 • Aart van Tuijl, Manager Bedrijfsadvisering en – ondersteuning, Gemeente Heerde
 • Wilma Berends, Senior P&O-adviseur, Gemeente Nijmegen
 • Maurice Cloosterman, Senior Inkoper flexibele arbeid, Alliander
 • Erwin van Butselaar, Corporate recruiter, Alliander
 • Moderators: Antoinette Vriend, Inkoopadviseur binnen overheid en onderwijs, categorie inhuur en Mark Bassie, Onderzoeker van flexibilisering en inhuur van personeel
 • Verslaggeefster: Hinke Wever, Eindredacteur FlexNieuws

Over HRM in de Overheid – donderdag 11 april 2019
HRM in de Overheid is reeds 8 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden om deze Transformatie als HR koers te geven. Deze dag staat in het teken van samenwerken, kennisoverdracht en kennisdeling.

Kom met 3 personen voor slechts € 295,- (non-profit)
Of bezoek het congres met de Cluster HRM en vraag naar de kortingstarieven, vanaf 6 personen.

OVERZICHT NIEUWS