Merlijn Ballieux: durf het verschil te maken!

Realistisch veranderen in (overheids)organisaties.

In deze sessie neemt Merlijn Ballieux je op een interactieve manier mee in wat hij ‘realistisch veranderen’ noemt. Veel organisaties staan onder druk om te veranderen, maar worstelen met de vraag; hoe dan? Inmiddels weten we dat veranderen vanuit een blauwdruk of ‘one size fits all’ aanpak meestal niet de gewenste resultaten oplevert of juist de weerstand en scepsis in organisaties doet toenemen, maar wat zijn de alternatieven? Hét vraagstuk van deze tijd gaat over het toevoegen van waarde. Wat is de ‘bedoeling’ van een organisatie en hoe geef je daar invulling aan? Veranderen in de echte wereld begint bij zien wat er al gaande is in de organisatie en het vermogen hebben daarbij aan te sluiten. Uitgangspunt hierbij is denken vanuit verschillen. Het gaat niet om grootse veranderaanpakken, maar juist het inzicht dat iedere ontmoeting een kans voor een interventie is en vele micro-interventies samen zorgen voor megaverandering.

Op 11 april zal Merlijn ons tijdens het Jaarcongres HRM in de Overheid van 15.35-16.05 uur meenemen in zijn visie op veranderen. Dit zal hij op een interactieve manier doen door te vertellen over zijn visie, ervaringen en voorbeelden uit de praktijk.

Merlijn Ballieux is Bestuurskundige en organisatie wetenschapper. Merlijn werkt al meer dan 15 jaar aan taaie verander- en sturingsvraagstukken in de publieke sector. in 2013 heeft Merlijn de Veranderbrigade opgericht, www.veranderbrigade.nl. Een adviesbureau dat publieke organisaties ondersteunt in het werken vanuit de bedoeling. Merlijn is ook verbonden aan Verdraaide organisaties van Wouter Hart. In juli 2018 kwam het boek ‘Durf het verschil te maken’, dat Merlijn samen met Guido van de Wiel schreef over realistisch veranderingen in organisaties uit. Dit boek stond al 65 op #1. van de managementboek top 100 in 2018.

Over HRM in de Overheid – donderdag 11 april 2019
HRM in de Overheid is reeds 8 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden om deze Transformatie als HR koers te geven. Deze dag staat in het teken van samenwerken, kennisoverdracht en kennisdeling.

Kom met 3 personen voor slechts € 295,- (non-profit)
Of bezoek het congres met de Cluster HRM en vraag naar de kortingstarieven, vanaf 6 personen.

OVERZICHT NIEUWS