Gelukkig druk?! Welke aanpak past in de context?

Iedereen heeft op zijn of haar manier met werkdruk te maken. Hoe selecteer je interventies?

Door de omvang, diversiteit en toegang tot innovatieve kennis heeft Signify (Philips Lighting) een goed overzicht over de aangrijpingspunten en effectiviteit van (preventieve) werkdrukinterventies. Yvonne van den Berg vertelt over die best practices en het selectieproces. Maarten de Winter vertelt over toepassing van de gepubliceerde innovatieve interventie Meetbare werkdrukbalans, die medewerkers van Signify met overzicht, inzicht en invloed ondersteunt.

Tijdens het jaarcongres HRM in de Overheid op donderdag 11 april, biedt deze workshop – van 14.30-15.10 uur – een kennismaking met de leergangen waardecreatie en werkdrukbalanscoach. Laat je inspireren door de sprekers:

  • Yvonne van den Berg, HR Director Social Innovation & Health, Signify (voormalig Philips Lighting)
  • Maarten de Winter, Econoom, Zelfstandig organisatieadviseur, Docent Waardecreatie in de HR Master van Avans+ en auteur ‘Gelukkig druk?! – meer waardecreatie met minder werkdruk’

Yvonne van den Berg
Het werkzame leven van Yvonne van den Berg laat zich kenschetsen als een ontdekkingsreis. Yvonne heeft een brede belangstelling op HR-vlak en ze volgt alle ontwikkelingen op de voet. Haar leergierige karakter heeft haar een schat aan kennis van het HR-vak bezorgd, welke ze heden ten dage ten volle kan benutten in haar rol als HR Director Social Innovation & Health bij Signify (voormalig Philips Lighting). Communicatie is key in haar rol en ze verrast management en medewerkers, ondernemingsraden en vakorganisaties steeds weer met vernieuwende concepten en aanpakken, en profileert zich als een echte HR-marketeer. HR-vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, (persoonlijk) leiderschap en gezond ondernemen worden door haar vertaald in creatieve en innovatieve HR-oplossingen. Met ingang van 2016 combineert Yvonne het werken in loondienst met een rol als zelfstandig ondernemer en treedt hiermee in de rol van ‘hybride professional’. Ze heeft hiervoor gekozen omdat ze erin gelooft dat ze haar blikveld, kennis en ervaring nog verder kan verruimen door ook bij andere bedrijven/opdrachtgevers in de keuken te mogen kijken. Goed voor haarzelf en voor haar klanten!

Maarten de Winter
Maarten (1962) is Rotterdams sociologisch econoom met belangstelling voor ecologie en filosofie. Na zijn studie werd hij begin jaren ’90 het familiebedrijf ingezogen en droeg eindverantwoordelijkheid in een crisis. Dat leerde hem de waarde van tijd. Na 1997 was hij bij achtereenvolgens bij Alterra, Procap, Royal DHVHaskoning en P2 werkzaam als strategisch adviseur en trainer. Sinds 2012 werkt hij zelfstandig, vanaf 2018 als ecosysteempartner bij Knowvium. Maarten adviseert universiteiten, overheden, familiebedrijven, O&O fondsen en multinationals en is loopbaancoach. Maarten schreef twee boeken en is docent strategisch HRM bij Avans+. Hij is auteur van het boek ‘Gelukkig druk?! – meer waardecreatie met minder werkdruk.

Over HRM in de Overheid – donderdag 11 april 2019
HRM in de Overheid is reeds 8 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden om deze Transformatie als HR koers te geven. Deze dag staat in het teken van samenwerkenkennisoverdracht en kennisdeling.

Kom met 3 personen voor slechts € 295,- (non-profit)
Of bezoek het congres met de Cluster HRM en vraag naar de kortingstarieven, vanaf 6 personen.

OVERZICHT NIEUWS