Live-meting: geluk op de werkvloer

Hoe kan je arbeidsgeluk in de organisatie verhogen?

Arbeidsgeluk is “hip and happening”, maar wat weten we nou eigenlijk precies over geluk? Kun je arbeidsgeluk meten bijvoorbeeld en hoeveel invloed hebben we eigenlijk op het geluk op de werkvloer? Tijdens deze interactieve sessie geeft sociaal psycholoog Timon Hoitink een algemene inleiding in de wetenschap van arbeidsgeluk. Aan de hand van arbeidsgeluk-metingen en het monitoren van geluk bij diverse grote (overheids)organisaties, zoals onder andere Provincie Gelderland, delen we praktijkervaringen. We staan stil bij de verschillende factoren die van invloed zijn op ons arbeidsgeluk en bespreken voor elke factor belangrijke richtlijnen om arbeidsgeluk in de organisatie te verhogen.

Laat je op 11 april inspireren door Timon Hoitink, Sociaal psycholoog bij Happiness Lab

Over HRM in de Overheid – donderdag 11 april 2019
HRM in de Overheid is reeds 8 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden om deze Transformatie als HR koers te geven. Deze dag staat in het teken van samenwerkenkennisoverdracht en kennisdeling.

Kom met 3 personen voor slechts € 295,- (non-profit)
Of bezoek het congres met de Cluster HRM en vraag naar de kortingstarieven, vanaf 6 personen.

OVERZICHT NIEUWS