Vroegboekkorting HRM in de Overheid

De 9e editie van HRM in de Overheid vindt plaats op donderdag 16 april a.s. in congrescentrum het Spant te Bussum. Ook dit jaar bouwen we aan een inspirerend programma. We delen visies en ervaringen over actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent in de praktijk:

 • Flexibilisering van arbeid en HR
  We voeren de dialoog over de rol die HR speelt bij het flexibel houden of maken van de organisatie waarin ze werken. Hoe kijken we naar vast en Flex? Welke gevolgen heeft de wet DBA?
 • Duurzaam HR-beleid
  We delen ervaringen en inzichten over de rol van HR bij beter organiseren, diversiteit, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Leiderschap en HR
  Wat verandert er aan de positie van HR in een sterk veranderende organisatie? Wat betekent dit voor eigenaarschap, andere manieren van leiderschap en (zelf)sturing?
 • Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
  Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen?
 • Trends en HR
  Welke veranderingen (van buitenaf) komen er op ons af, hoe kunnen we richting geven aan de digitale transformatie en evolutie naar een netwerkmaatschappij?

Een congres specifiek gericht op de HR ontwikkelingen in de overheid
HRM in de Overheid is al 9 jaar succesvol als het platform voor & door HR professionals, directie / bestuur en gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Zoals gemeenten, provincies, Rijksoverheid/ministeries en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s, belastingdienst, veiligheidsregio’s.

In één dag:

 • actuele HR ontwikkelingen in de overheid
 • inspirerende keynote lezingen
 • innovatieve praktijkcases en workshops
 • netwerken en co-creëren met ruim 150 vakgenoten
 • interactieve verdiepingssessies die oproepen tot dialoog
 • uitgebreide informatiemarkt met stands
 • vóór & dóór HR, directie/bestuur, lijn en gemeentesecretarissen
 • van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden

Vroegboekkorting t/m 17 januari 
Schrijf in vóór 17 januari en betaal slechts € 245,-. Bovendien kunt u gratis 2 collega’s meenemen. De toegangsprijs is inclusief bezoek congres, informatiemarkt, lunch, koffiepauzes en programmaflyer.

OVERZICHT NIEUWS