Ken je krimp: hoeveel van je formatie staat nu werkelijk opgesteld?

Van je personeelsformatie op papier blijft vaak minder over dan je denkt. In de strategische jaarplanning wordt met deze krimp rekening gehouden bij het bepalen van de formatie. Dat proces is afhankelijk van een goede informatie-uitwisseling tussen HR, Finance & Control en de uitvoerende afdelingen, maar die informatie blijkt vaak niet eenduidig beschikbaar te zijn binnen organisaties. Zo is ziekteverzuim van uitzendkrachten vaak niet bekend bij HR en heeft Covid ervoor gezorgd dat de voorspelbare patronen van griep achterhaald zijn.

Met alleen verlof en verzuim heb je ook geen compleet beeld van de inzetbaarheid van medewerkers; ook niet-productieve tijdsbestedingen maken de bruto-netto verhouding ongunstiger. Onduidelijkheid hierin maakt de werkelijk benodigde formatie moeilijk in te schatten en daarmee wordt het risico van toenemende werkdruk groter. Beter inzicht in je werkelijk inzetbare formatie kan je helpen om de werkdruk van medewerkers gezond te houden.

Save the date: 20 april 2023! Je betaalt slechts € 345,- excl. BTW. Elke tweede en derde persoon van jouw organisatie kan deelnemen met 50% korting (full fee). De toegangsprijs is inclusief bezoek congres, informatiemarkt, (broodjes)lunch, catering en documentatie. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

OVERZICHT NIEUWS