Crucial Conversations voor de overheid

Een Crucial Conversation is een gesprek, waarbij veel op het spel staat, de meningen uiteenlopen en de emoties hoog kunnen oplopen. Het zijn belangrijke gesprekken, die bepalend kunnen zijn voor beleid en besluitvorming. De overheid is een populaire werkgever en tegelijkertijd ook een complexe werkgever, waarbij HR te maken krijgt met cruciale gesprekken. Hoe goed zijn we als HR in het voeren van het cruciaal gesprek? Hoe krijg je bijvoorbeeld zicht op een psychologisch veilige werkvloer waar collega’s zich vrijelijk durven uitspreken? Uiting geven aan bezorgdheid, een spiegel voorhouden of meebeslissen aan de ‘strategietafel’, vraagt om vaardig zijn in het voeren van crucial conversations. Tijdens een cruciaal gesprek zijn we niet altijd op ons best. We nemen liever geen ‘intermenselijk risico’ en spreken daardoor niet vrijuit (vluchtgedrag), of we verdedigen ons standpunt dusdanig dat er een ongezonde discussie ontstaat (vechtgedrag). Beide natuurlijke neigingen schaden zowel het resultaat als de relatie.

Hoe komt dit en hoe kunnen we dit gedrag veranderen? Crucial Conversations biedt een model met een acht vaardigheden om deze gevoelige gesprekken goed te kunnen voeren. Tijdens de workshop Crucial Conversations voor de overheid geven we de eerste handvatten om de volgende dag al te kunnen toepassen.

HRM in de Overheid is reeds 12 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u.

Meld je nu aan voor slechts € 395,-! De tweede en derde persoon van dezelfde non-profit organisatie kunnen zich met 50% korting registreren. Klik hier om aan te melden

OVERZICHT NIEUWS