Ontwikkeltraject voor Bunnik toegelicht

Nederlandse gemeenten zien zich voor veel uitdagingen gesteld. Voorbeelden zijn de energietransitie en de opgave om de woningbouw een enorme impuls te geven.
Dat gecombineerd met een gefragmenteerd politiek landschap zorgt ervoor dat met name van kleinere gemeenten en hun ambtenaren veel wordt verwacht. En dan in het bijzonder voor wat betreft de ontwikkeling van vaardigheden om te kunnen werken aan die opgaven.

De gemeente Bunnik is zo’n gemeente. Zij heeft de Bestuursacademie Nederland gevraagd om mee te denken bij een ontwikkeltraject dat (beleids)adviseurs gaat helpen om meer in hun kracht te komen door pro-actiever en sensitiever te handelen en de regierol te nemen. Bij de ontwikkeling heeft de Bestuursacademie Nederland haar leerlijnen als leidraad genomen. Dit heeft geresulteerd in een gevarieerd, interactief programma waaraan de programmamanager van de Bestuursacademie en de organisatieadviseur van de gemeente Bunnik samen hebben gewerkt en waarover zij graag vertellen.

HRM in de Overheid is reeds 12 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u.

Meld je nu aan voor slechts € 395,-! De tweede en derde persoon van dezelfde non-profit organisatie kunnen zich met 50% korting registreren. Klik hier om aan te melden

OVERZICHT NIEUWS