Het extra zintuig voor de mensgerichte organisatie

Overheidsinstanties kampen met grote uitdagingen zoals arbeidsmarktkrapte, ziekteverzuim en een hoog verloop. De rol van HR is daardoor bepalender dan ooit. Maar hoe houd je als HR grip op alle ontwikkelingen? Waar liggen de pijnpunten in de organisatie?

Databedreven werken zal een vereiste zijn om als HR bestaansrecht te behouden. Door gebruik te maken van HR Analytics heeft HR handvatten om besluiten beter te onderbouwen, een sterkere positie aan de bestuurstafel in te nemen en effectief beleid te maken. Hierdoor kan HR sneller de vinger op de zere plek leggen en de organisatie klaarstomen voor de toekomst. In deze workshop laten we de ongekende mogelijkheden zien van HR Analytics. Daarbij duiken we in de praktijk met een live-demo die aantoont hoe HR data kan inzetten om meer grip op verzuim te krijgen.

HRM in de Overheid is reeds 12 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u.

Meld je nu aan voor slechts € 395,-! De tweede en derde persoon van dezelfde non-profit organisatie kunnen zich met 50% korting registreren. Klik hier om aan te melden

OVERZICHT NIEUWS