Programma 2019

08.30 uur Ontvangst en registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.15 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.15 uur Podium 2 Welkomstwoord

09.20 uur Podium 2 Opening door de dagvoorzitter Van Voortgang naar Vooruitgang

De overheid staat voor een paar flinke uitdagingen. Enerzijds moet de overheid meebewegen, wendbaar zijn en inspelen op vele veranderingen en de technologische ontwikkelingen om burgers goed te kunnen blijven bedienen. Anderzijds moet de overheid zich meer dan ooit profileren als een aantrekkelijke werkgever. Generatiekloven en vergrijzing wordt groter en hoe trek je jong talent aan in een war on talent?
Chief Happiness Officer Arjen Banach heeft een vernieuwende en innovatieve kijk op hoe winnende organisaties in de wereld van morgen zijn georganiseerd. Hij doet al jaren onderzoek naar organisaties die zich onderscheiden met het hun cultuur en neemt je in de opening van de dag mee naar de beste inzichten die in de wereld van de overheid een verschil kunnen gaan maken, niet gefocust op voortang maar op vooruitgang.


09.35 uur Podium 2 Keynote Heeft HR nog toekomst?

Al meer dan 100 jaar zijn organisaties op dezelfde manier ingericht. Nu de samenleving zo verandert, wordt het tijd dat organisaties het harnas van de hiërarchie gaan loslaten en zich aanpassen aan de samenleving en de medewerkers van de toekomst.
Johan de Jager leidde jarenlang reorganisaties, fusies en veranderingsprocessen. Hij veranderde van koers en bevrijdt nu zichzelf en organisaties van het systeem- en structuurdenken. Als reisleider voor het blauwdruk vrijdenken neemt hij je mee hoe je als organisatie zonder hiërarchie, afdelingen, functies en managers kan werken. De nieuwe manier van organiseren biedt mensen de ruimte om hun eigen werk te organiseren, te doen waar je goed in bent, zonder betutteling en bureaucratie, om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeften van de samenleving en het bestuur.

Aangeboden door Driessen

10.20 uur Pauze en bezoek stands informatiemarkt
 

11.00 uur Praktijkcases A1 – A2 – A3 – A4

Podium 9 A1: Werven voor de overheid - Hoe put je uit de verborgen bron van lokaal talent

Lastig om de juiste kandidaten te vinden op de krappe arbeidsmarkt? Ontdek hoe je via social media precies die kandidaten bereikt die passen op jouw vacature, maar die hier niet actief naar zoeken. Leer hoe je tot 75% meer kandidaten binnen de doelgroep van je vacature bereikt en hoe dit leidt tot meer en betere kandidaten voor jouw organisatie.

Aangeboden door Jobsrepublic

Podium 10 A2: Mobiliteitsgeluk

De jaarlijkse benchmark van NS zakelijk op het gebied van zakelijke mobiliteit geeft een interessante kijk in veranderende behoefte en invulling van duurzame mobiliteit. Wat vinden medewerkers belangrijk en welke best practice cases laten zien dat mobiliteitsgeluk een mooie win-win is? Tijdens deze presentatie geven we inzicht hoe mobiliteit kan bijdragen aan het geluk van uw medewerkers.

Aangeboden door NS Zakelijk

Podium 8 A3: De Appical Onboarding App in praktijk

Nieuwe medewerkers worden tegenwoordig beter geïnformeerd voor de 1e werkdag daar is. Ze weten hoe de organisatie in elkaar zit, wie er werken, waar het bedrijf voor staat, maar ook hoe het er dagelijks aan toe gaat. Via een app worden ze stapsgewijs op de hoogte gebracht en stappen zo een stuk zekerder naar binnen. Als organisatie geef je ze een warm welkom!

Aangeboden door Appical

Podium 5 A4: Medewerkerstevredenheid meten? Focus liever op Werkgeluk!

Maarten van Halderen vertelt over de keuze die de Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD) heeft gemaakt voor werkgeluk. De GRD werkt voor de 7 gemeenten in de Drechtsteden. De keuze voor werkgeluk startte met de vervanging van het traditionele MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) voor het meten van werkgeluk. Lucas Swennen neemt de deelnemers mee in waarom de focus op werkgeluk belangrijk is; hoe kun je werkgeluk meten (en hoe staan de deelnemers er zelf voor?) en wat leveren de resultaten op voor medewerkers, teams en de organisatie? Laat je inspireren!


11.30 uur Wisselen van zaal
 

11.35 uur Praktijkgerichte workshops B1 – B2 – B3 – B4 – ronde tafelsessie C1

Podium 5 B1: Kruip in de huid van je nieuwe medewerker met Customer Journey mapping

Om jouw nieuwe medewerker een wervelende eerste indruk te geven mag de gehele indiensttreding geen geheimen voor je hebben.
In deze workshop ervaar je hoe je met Customer Journey Mapping de beleving van de nieuwe medewerker inzichtelijk maakt op alle momenten die er toe doen. Een cruciale stap om alle betrokken afdelingen (IT, FM, HR, Finance) hetzelfde doel te laten nastreven: een blije medewerker.

Aangeboden door Topdesk

Podium 9 B2: Kun je anno 2019 nog volstaan met traditionele loopbaanbegeleiding of wordt het tijd voor evidence- en gamebased loopbaanbegeleiding?

Evidence-based en gamebased loopbaancoaching is geen methode maar een beroepshouding waarbij je de intentie hebt te werken op basis van een combinatie van kritisch denken en de best beschikbare kennis en modernste hulpmiddelen. Dat ga je ervaren tijdens deze workshop.

Aangeboden door IVY Career

Podium 8 B3: Duurzaam inzetbaar en financieel fitte medewerkers; wat kunt u doen!!

Het Nibud heeft berekend dat bijna 2/3  van de werkgevers in Nederland te maken heeft met personeel met financiële problemen. Het Nibud geeft daarbij aan dit u dat als werkgever circa € 13.000,- kost per werknemer per jaar. In onze workshop nemen wij u graag mee in de mogelijkheden om adequaat deze financiële problemen te herkennen EN op te lossen zodat u werknemers met financiële zorgen perspectief kunt bieden.

Het is van groot belang dat die werknemer met aandacht en plezier het werk verricht. Het is essentieel voor mobiliteit tot aan pensionering en duurzame inzetbaarheid. Kortom: zorg voor financieel fitte werknemers op de werkvloer. Wij gaan graag met u in gesprek over:

• Zijn financiële problemen een privéaangelegenheid of heeft de werkgever hier ook een rol?
• Wat leveren financieel fitte medewerkers een organisatie op en waarom is jouw rol daarin belangrijk voor werkgevers?
• Hoe krijgen we het onderwerp schulden en financiële problemen op de werkvloer uit de taboesfeer en in het daglicht?

Wij verwelkomen u graag!

Aangeboden door DifFit en Schuldbemiddeling Nederland

Podium 10 B4: HR vanaf 2020: normalisering rechtspositie ambtenaren

In 2020 zal een nieuwe trend uw HR-agenda gaan bepalen. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren gaat namelijk vanaf 1 januari 2020 in en dat heeft grote invloed op het werk van HR. In plaats van het ambtenarenrecht is dan het arbeidsrecht van toepassing. Na deze workshop weet u hoe de normalisering van invloed is op de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Ook krijgt u praktische tips zodat u beter bent voorbereid op de transitie!

Aangeboden door XpertHR

Podium 2 C1: Hoe vind je nog personeel voor je organisatie bij deze arbeidsmarkt? Ronde tafelsessie duurt van 11.35 - 12.25 uur (op voorinschrijving)

Welke rol speelt HR bij het anders organiseren in de overheid? Aan de hand van praktijkervaringen van de Gemeenten Nijmegen, Amstelveen en Heerde en van Alliander gaan we met elkaar kijken en vergelijken hoe dit soort vooroplopende (semi-)overheidsorganisaties in hun personeelsbehoefte voorzien in deze steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Waarbij vast en flex steeds meer naar elkaar toegroeien.
De panelleden gaan met elkaar en met u in gesprek over:
– Wat is hun aanpak bij het zoeken naar talent?
– Hoe onderscheiden ze zich op de arbeidsmarkt?
– Hoe presenteren ze zich op de arbeidsmarkt?
– Wat is de visie op vast versus flex en hoe werkt dit in de praktijk?
– Welke vragen heeft u?


Panelleden:


Welmoed Jongkind, Coördinator Inhuur, recruitment en Mobiliteit, Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer
Aart van Tuijl, Manager Bedrijfsadvisering en – ondersteuning, Gemeente Heerde
Wilma Berends, Senior P&O-adviseur, Gemeente Nijmegen
Maurice Cloosterman, Senior Inkoper flexibele arbeid, Alliander
Erwin van Butselaar, Corporate recruiter, Alliander


12.15 uur Lunchpauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

12.30 uur Workshop C2

Podium 10 C2: How to: 21st century skills De workshop duurt van 12.30 - 13.10 uur - max. 20 deelnemers (incl. lunch)

Het klinkt zo eenvoudig: de 21st century skills geven aan wat je nodig hebt om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Maar hoe ga je hier als organisatie mee om? In deze lunchsessie laat Matthijs Akkenaar je aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat de belangrijkste vaardigheden zijn en wat er nodig is om je organisatie hierop voor te bereiden. Aan het einde van deze sessie krijg je ons nieuwste boek over 21st century skills mee.

Aangeboden door SkillsTown

13.25 uur Podium 2 Opening middagprogramma door de dagvoorzitter

13.35 uur Podium 2 Het Oplaadkwartier: zorg voor energie!

Het is fijn om je vitaal te voelen. Om ontspannen en met energie je werk te doen. Het Oplaadkwartier is een gezonde en leuke manier om je stressniveau te verlagen en met meer energie en zin weer aan de slag te gaan.


13.50 uur Podium 2 Keynote FOCUS op een toekomstgerichte bedrijfscultuur

Performant, authentiek, constructief en enthousiast
Wat hebben managers en hun teams vandaag nodig om ook in 2O22 nog relevant zijn? Performantie, kwaliteit en snelheid verbeteren. Hoe doe je dat? Door cultuurverandering! De PACE filosofie faciliteert, inspireert en stimuleert cultuurverandering. De P van PACE staat voor Presteren en Pauzeren in balans.
Zoals in teamsport succes ‘samen’ wordt behaald, met spelers die Authentiek, Constructief en Enthousiast (de ACE van PACE) zijn, is dat ook het geval in iedere organisatie waar teams en leiders ‘samen’ werken naar één gezamenlijk doel. De rol van H.R.? Die van coach, inspirator en adviseur: ‘setting the PACE.’


14.25 uur Wisselen van zaal
 

14.30 uur Praktijkgerichte workshops D1 – D2 – D3 – interactieve sessie C3

Podium 10 D1: Help! Mijn medewerkers willen zelf beslissen!

De arbeidsmarkt verandert snel en werknemers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun relevantie op de arbeidsmarkt. Opleidingen spelen een belangrijke rol in het relevant blijven op de arbeidsmarkt en medewerkers nemen steeds meer zelf de regie over de invulling hiervan. In deze workshop gaan we dieper in op het thema van toenemende zelfregie van medewerkers en de impact hiervan op de rol van HR. YES! Mijn medewerkers willen zelf beslissen!

 

Aangeboden door Edubookers

Podium 9 D2: Zonder wendbaarheid geen toekomst: Innovatief Organiseren

Onze wereld verandert snel! Hoe gaat waterschap Aa en Maas – verkozen tot beste Overheidsorganisatie 2018 – om met de snelle veranderingen? En wat levert dat op? Hiërarchisch aansturen doen we al lang niet meer. En ook beoordelingsgesprekken en tijdschrijven hebben we afgeschaft. Vertrouwen, eigenaarschap en waarderen zijn kernwoorden waar het om draait!
Samen werken we aan de juiste kennis in huis, het benodigde leiderschap en aantrekkelijk werkgeverschap. En dat alles met oog voor vitaliteit en inzetbaarheid van ons personeel. Waar we aan werken is een wendbare overheid. En we zullen wel moeten, willen we onze rol kunnen blijven vervullen! ´Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is de soort dat het beste reageert op veranderingen.´ Charles Darwin

 


Podium 8 D3: Gelukkig druk?! Welke aanpak past in de context?

Iedereen heeft op zijn of haar manier met werkdruk te maken. Hoe selecteer je interventies?

Door de omvang, diversiteit en toegang tot innovatieve kennis heeft Signify (Philips Lighting) een goed overzicht over de aangrijpingspunten en effectiviteit van (preventieve) werkdrukinterventies. Yvonne van den Berg vertelt over die best practices en het selectieproces. Maarten de Winter vertelt over toepassing van de gepubliceerde innovatieve interventie Meetbare werkdrukbalans, die medewerkers van Signify met overzicht, inzicht en invloed ondersteunt. De workshop biedt een kennismaking met de leergangen waardecreatie en werkdrukbalanscoach.


Podium 5 C3: Werkplekleren: Boeien, Binden en Behouden Praktijkcase Gemeente Waalwijk: Introductie van nieuwe HR-strategie

Hoe kun je medewerkers blijven boeien, binden en behouden? Tijdens deze interactieve workshop met leertechnologie word je geïnspireerd en gemotiveerd om leren en ontwikkelen te faciliteren door werkplekleren. Gemeente Waalwijk deelt hoe zij haar nieuwe HR-strategie heeft geïntroduceerd bij medewerkers door een roadshow met Beeldend Trainen. Ervaar zelf deze aansprekende en praktijkgerichte werkvorm van werkplekleren waarmee deelnemers aan de hand van een praktijkvideo over een thema in dialoog gaan.


15.10 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

15.35 uur Praktijkcases E1 – E2 – interactieve sessie C4

Podium 10 E1: Op weg naar een andere overheid: ‘Werken aan Geluk’

Kan een gemeente sturen op geluk en over welk geluk gaat het dan eigenlijk? Wat betekent dit voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en de organisatieontwikkeling en hoe verhoudt die zich tot de maatschappelijke ontwikkeling?
In Roerdalen werken we acht jaar aan geluk. We gaan in op de rol van het bestuur, inzichten uit de wetenschap en de samenhang tussen organisatieontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling.


Podium 8 Inspiratiesessie E2: Geluk op de werkvloer

Arbeidsgeluk is “hip and happening”, maar wat weten we nou eigenlijk precies over geluk? Kun je arbeidsgeluk meten bijvoorbeeld en hoeveel invloed hebben we eigenlijk op het geluk op de werkvloer? Tijdens deze interactieve sessie geeft sociaal psycholoog Timon Hoitink een algemene inleiding in de wetenschap van arbeidsgeluk. Aan de hand van arbeidsgeluk-metingen en het monitoren van geluk bij diverse grote (overheids)organisaties, zoals onder andere Provincie Gelderland, delen we praktijkervaringen. We staan stil bij de verschillende factoren die van invloed zijn op ons arbeidsgeluk en bespreken voor elke factor belangrijke richtlijnen om arbeidsgeluk in de organisatie te verhogen.


Podium 9 C4: Durf het verschil te maken! Realistisch veranderen in (overheids)organisaties.

In deze sessie neemt Merlijn Ballieux je op een interactieve manier mee in wat hij ‘realistisch veranderen’ noemt. Veel organisaties staan onder druk om te veranderen, maar worstelen met de vraag; hoe dan? Inmiddels weten we dat veranderen vanuit een blauwdruk of ‘one size fits all’ aanpak meestal niet de gewenste resultaten oplevert of juist de weerstand en scepsis in organisaties doet toenemen, maar wat zijn de alternatieven? Hét vraagstuk van deze tijd gaat over het toevoegen van waarde. Wat is de ‘bedoeling’ van een organisatie en hoe geef je daar invulling aan? Veranderen in de echte wereld begint bij zien wat er al gaande is in de organisatie en het vermogen hebben daarbij aan te sluiten. Uitgangspunt hierbij is denken vanuit verschillen. Het gaat niet om grootse veranderaanpakken, maar juist het inzicht dat iedere ontmoeting een kans voor een interventie is en vele micro-interventies samen zorgen voor megaverandering.


16.05 uur Wisselen van zaal
 

16.10 uur Podium 2 Keynote Voortdurend Verbeteren met games?!

De wereld verandert steeds sneller en veel organisaties hebben moeite om in dat tempo mee te gaan. De managers van de toekomst zijn opgegroeid met het spelen van games en willen uitgedaagd worden. Hoe kun je een organisatie steeds op een hoger niveau tillen (level up) met behulp van games? Bart Hufen (auteur van Laat met je merk spelen en Gamification als motor van verandering) faciliteert in de aanloop van het congres een ‘mini-game’ waarbij bezoekers hun talenten kunnen kiezen. Klik daarvoor op deze link: https://www.brandnewgame.biz/talentholdem 
Tijdens zijn presentatie zal hij dieper ingaan op het nut van deze game (Talent Hold’em) en hoe dit een organisatie van 20.000 medewerkers hielp hun dienstverlening te verbeteren. Daarnaast zal hij meerdere praktijkvoorbeelden delen van zijn tien jaar ervaring als creatief directeur van BrandNewGame.


16.45 uur Podium 2 Afsluiting door de dagvoorzitter en verloting door Driessen van een Rituals Verwenpakket

16.50 uur Uitnodiging voor de netwerkborrel