Programma 2021

08.30 uur Registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.15 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.15 uur Welkomstwoord

09.20 uur Opening door de dagvoorzitter Meebewegen in een veranderende overheid. Waar word jij nou blij van?

Voor wie werk je eigenlijk? Voor je baas of leidinggevende? Voor de klant? Of voor jezelf? Vele geven vol automatisch het eerste antwoord; voor een baas. Presteren we dan alleen maar voor hen? Functies bepalen in klassieke overheidsorganisaties wat je moet (of mag) doen. Maar wat gebeurt er als je gaat werken vanuit je kwaliteiten en passie? Waar word jij nou blij van? Wat gebeurt er als je ruimte krijgt en je mag doen wat je wilt doen? Joost neemt je mee op zijn reis naar de ruimte die hij heeft gekregen in een organisatie zonder functies en hiërarchie.


09.35 uur Keynote Een nieuw HR-tijdperk: futureproof met veerkrachtige collega’s!

Er is een nieuw HR-tijdperk aangebroken. Nog nooit stond Human Capital zo hoog op de agenda als vandaag. Steeds meer overheidsorganisaties beseffen dat medewerkers het best functioneren wanneer ze zich goed in hun vel voelen. Ann De Bisschop werkte meer dan 25 jaar in de media en bekleedde verschillende directiefuncties. Met de ervaring en knowhow van bij Medialaan en intussen ook vele andere organisaties én de kennis uit de gesprekken met de experts uit haar boek, beseft ze als geen ander dat het werkklimaat en werkritme in veel bedrijven een hoge tol eisen. Volgens Ann kan het anders en beter! Ze brengt een keynote vol praktische tips om Gezonde, Gelukkige, Gemotiveerde, Getalenteerde en Geïnformeerde medewerkers te hebben. Zij wil dat medewerkers vol energie en enthousiasme aftellen naar maandag i.p.v. moe en futloos af te tellen naar het weekend. Want enkel met veerkrachtige collega’s maak je het verschil en ben je als organisatie futureproof!

In Ann haar verhaal komt onder meer aan bod:

 • Hoe meer focus voor minder stress zorgt
 • Het effect op lichaam én geest van een korte pauze
 • Hoe je efficiënter leert vergaderen, beter mailen en digital detoxen
 • Hoe een groei mindset en positief denken de weg naar verandering makkelijker maken
 • Waarom verbondenheid en empathisch leiderschap van essentieel belang zijn
 • Hoe je met 4 generaties kan samen werken
Aangeboden door Driessen

10.15 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

10.50 uur Praktijkcases ronde A

Praktijkcase A1 - Onboarding binnen de Gemeente Vught

Gemeente Vught investeert veel tijd en moeite om de juiste mensen aan te nemen… Om de nieuwe collega’s goed wegwijs te maken binnen deze mooie gemeente en te vertellen wat werken binnen een gemeentelijke organisatie nou precies inhoudt hebben wij Appical ingezet om hen te voorzien van dat o zo belangrijke ‘Warme Welkom’. Zonder dat de menselijke factor uitgeschakeld wordt gebruiken wij ‘de techniek’ om dit proces vloeiend te laten verlopen!

Aangeboden door Appical

Praktijkcase A2 - Het succes van online training bij gemeente Waadhoeke

In 2020 lanceerde gemeente Waadhoeke hun online leeromgeving voor alle medewerkers. Inmiddels zijn al meer dan 60% van alle medewerkers actief met hun ontwikkeling aan de slag gegaan. Gemiddeld volgden medewerkers zo’n 4 a 5 trainingen in het gepersonaliseerde platform. Hoe heeft gemeente Waadhoeke deze mooie aantallen bereikt en wat heeft het online platform hen tot nu toe al gebracht? In deze sessie nemen Achraf Jabri en Lisan van der Lee, beide learning professionals bij SkillsTown, je mee in het gehele proces. Ze vertellen hoe zij samen met gemeente Waadhoeke een effectieve online leeromgeving hebben neergezet, hoe dit volledig is ingebed in het huidige opleidingsbeleid en wat het geheim is van de behaalde successen.

Aangeboden door SkillsTown

Praktijkcase A3 - Eerste hulp bij organisatieontwikkeling

Met de komst van de WNRA en de WAB stond 2019 voor veel overheidsorganisaties in het teken van juridische en technische ontwikkeling. Op dit moment zitten we, door de coronacrisis, met zijn allen in een heel andere ontwikkeling. Onlangs lanceerde Marc Oonk zijn eerste boek voor alle HRM’ers die organisatieontwikkeling in goede banen willen leiden. Want verandertrajecten gaan nogal eens mis. Redenen zijn miscommunicatie, het ontbreken van een duidelijk en gedragen doel, het ontbreken van zelfinzicht en inzicht in de ander of een gebrek aan kennis over wat je nodig hebt als jouw organisatie in ontwikkeling is. Aan de hand van de 12 stappen van het DNA van ontwikkeling geeft Marc een helder beeld van de belemmeringen en hulpbronnen die je tegenkomt als jij, jouw medewerker of jouw organisatie zich ontwikkelt.

Aangeboden door Driessen

11.30 uur Wisselen van zaal
 

11.35 uur Workshoplezingen ronde B - Interactieve sessie E1

Workshop B1 - HR-tech: trends, ontwikkelingen en uitdagingen voor de overheid

De wereld van HR-technologie is zeer sterk in beweging. In deze workshop staan we stil bij de laatste inzichten en de wijze waarop de overheid hierop in kan spelen. Hierbij is er specifieke aandacht voor het verbinden van de interne en externe arbeidsmarkt en de rol die technologie hierbij kan spelen.

Aangeboden door Adver-Online

Workshop B2 - Eigen regie op verzuim

Organisaties hebben een torenhoge verzuimlast. Heeft dit te maken met medewerkers die écht ziek zijn, of zijn er andere factoren die de verzuimde medewerker thuis houdt? Anno 2020 wil men het verzuim aanpakken en terugdringen, maar hoe?

U krijgt in deze workshop concrete situaties en voorbeelden mee om eigen regie op verzuim te voeren. De situaties kunnen ook bestaan uit van te voren ingebrachte casussen van u als bezoeker.

Aangeboden door SV Land

Workshop B3 - Oproepkrachten binnen de gemeente / De inzet van oproepkrachten

Hoe ga je om met oproepkrachten binnen de gemeente? Na de intreding van de WNRA en WAB is er veel veranderd rondom de regelgeving voor oproepkrachten. Tijdens deze sessie legt onze Xpert Marije Schneider (advocaat) je alle nieuwe regels uit en geeft ze praktische tips voor de inzet van oproepkrachten.

Aangeboden door XpertHR

Workshop B4 - Werk maken van Werkgeluk

In haar rol als Chief Happiness Officer (CHO) zet Nadine de Bree-Kisoen werkgeluk op de kaart bij de Amsterdamse gemeenteorganisatie. Haar motto is: “Iedereen heeft recht op (werk)geluk”. Werkgeluk staat prominent op de agenda van de gemeente Amsterdam en het draait daarbij niet om beleid en programma’s, maar juist om bewustwording en oprechte aandacht voor mensen en wat ze beweegt. Uiteindelijk zorgt die bewustwording voor wendbare medewerkers die actief werken aan hun loopbaan. Nadine zal haar ervaringen op een interactieve manier delen, wat ze al heeft bereikt en wat ze van het traject (tot nu toe) heeft geleerd. Lucas Swennen neemt de deelnemers mee in waarom de focus op werkgeluk belangrijk is, zowel voor medewerkers als de organisatie. Laat je inspireren tijdens deze interactieve sessie!

Het HappinessBureau stelt twee whitepapers beschikbaar: Het ene whitepaper geeft een overzicht van de bewezen effecten van werkgeluk. De andere whitepaper biedt de resultaten van een onderzoek hoe Nederlanders naar hun werk kijken. Download hier de whitepapers.

max. 25 personen

Sessie E1 - Rotterdam: Druk op en druk met inhuur

De gemeente Rotterdam huurt dagelijks in en heeft veel moeite om de openstaande vacatures te vervullen. Eigenlijk zoals elke overheidsorganisatie in deze krappe arbeidsmarkt. Maar dan wel met  een vaste formatie van zo’n 11.600 FTE en circa 12,5% externe inhuur.
Wat heeft Rotterdam voor listen verzonnen om toch aan geschikt personeel te komen? En kaapt zij hierbij de beste talenten weg als grootste overheidsorganisatie uit de regio Rijnmond? Waar ligt de nadruk op: op medewerkers in loondienst of op inhuur? En is de inhuur wel doelmatig?
Deze thema’s komen aan bod in de Rotterdamse ronde tafel sessie waarbij drie vertegenwoordigers van Rotterdam met elkaar in dialoog gaan:

 • Jaap Wils, Senior-onderzoeker van de Rekenkamer Rotterdam
 • Jack van Emden, Teammanager Mobiliteit en Recruitment, Gemeente Rotterdam
 • Jeroen Smolders, senior-inkoper Inhuur, Gemeente Rotterdam

Onder leiding van Antoinette Vriend van Omnifocus en Mark Bassie van Flex-Beheer zullen de drie sprekers in discussie met de zaal laten zien hoe zij in de praktijk omgaan met bovengenoemde thema’s. Hinke Wever van FlexNieuws zal zorgen voor interviews en een pakkend verslag.
Bekijk hier het verslag van HRM in de Overheid 2019 en bekijk hier het rapport ‘druk op inhuur’ van de Rekenkamer Rotterdam en de Gemeente Rotterdam.


12.15 uur Lunch en bezoek stands op informatiemarkt
 

13.20 uur Opening middagprogramma door de dagvoorzitter Joost van der Wal. Met een muzikale energizer door Fanny Bod. Zingend veranderen: hoe zingen helpt om een transitie tot een succes te maken.

Veel overheidsorganisaties zijn continu in ontwikkeling en verandering. Dit vraagt veel van de leidinggevenden, van medewerkers en van veranderteams. Zij moeten een visie kunnen uitdragen over de toekomst van de organisatie/afdeling en hun medewerkers kunnen motiveren voor de (nieuwe) koers. Ook hebben zij moed en lef nodig om soms onpopulaire maatregelen te nemen en zelf het juiste verandervoorbeeld te geven.
Fanny Bod helpt organisaties bij hun transitie door zingen in te zetten als HR-instrument. In haar Zangworkshops gaan deelnemers, begeleid door pianist Leo Bouwmeester, op een muzikale manier aan de slag om hun verandervermogen en hun leiderschapscapaciteiten te vergroten.  Hoe? Daarover vertelt Fanny je graag zelf meer. Of kijk vast op www.fannybod.com/workshops


13.40 uur Keynote Productief GELUK

Het woord ‘geluk’ wordt gebruikt voor voldoening (satisfactie) met het leven als geheel (levensvoldoening) én voor aspecten van het leven zoals het arbeidsleven (arbeidsvoldoening), tegenwoordig ook wel ‘werk-geluk’ genoemd.  Die betekenissen moeten niet door elkaar worden gehaald, want er is verschil in de relatie met arbeidsprestatie.
Van arbeidsvoldoening wordt aangenomen dat het tot betere arbeidsprestatie leidt en mede daarom wordt er geïnvesteerd in bevordering van, zoals door het aanstellen van ‘Chief Happiness Officers’ en periodiek meten van tevredenheid met diverse aspecten van het werk. Het effect van arbeidsvoldoening op arbeidsprestatie blijkt echter beperkt, vooral het effect van verstandelijke ‘tevredenheid’ met het werk. Het effect van levensvoldoening op arbeidsprestatie is aanzienlijk groter, vooral de gevoelsmatige voldoening (gevoelsgeluk).
Arbeidsproductiviteit kan dus beter bevorderd worden via de band van levensvoldoening, maar de sleutel daarvoor ligt vaak in de privésfeer. Wat kan je als werkgever doen om werknemers te helpen meer voldoening uit hun leven te halen? Hoe kan HR sturing geven? Hoe werkzaam zijn interventies uit de positieve psychologie? Zelf-help website ‘De GeluksWijzer’ als voorbeeld.

Het Handboek Werkgeluk wordt verwacht op: 29-05-2020. Auteurs: Erwin Klappe, Onno Hamburger en Ad Bergsma. Ad Bergsma is in 2011 gepromoveerd op het proefschrift ‘Onvolmaakt geluk’ aan de Erasmus Universiteit onder leiding van geluksprofessor Ruut Veenhoven.


14.15 uur Wisselen van zaal
 

14.20 uur Praktijkcases ronde C - Interactieve sessie E2

Praktijkcase C1 - Aan de slag met een nieuwe, digitale HR-cyclus: voorbeelden uit de praktijk

Traditioneel beoordelen maakt plaats voor het goede gesprek. Maar wat werkt dan wel? En wat zijn valkuilen? In deze workshop nemen we je mee in tal van ervaringen van organisaties die geëxperimenteerd hebben met zaken als 360 graden feedback, het meetbaar maken van werkgeluk en medewerkers die leidinggevenden beoordelen in plaats van andersom. Leer van andermans fouten of succesverhalen en bepaal zo je eigen koers voor een passende gesprekscyclus!

Maarten heeft een passie voor een nieuwe generatie management en sociale innovatie. Deze sessie sluit aan bij de theoretische verhalen van keynote spreker Ruut Veenhoven en sessie D1 over ‘Welkom Het Goede Gesprek.

Aangeboden door WELDER

Praktijkcase C2 - Hoe word je een onweerstaanbare werkgever voor het juiste talent?

Overheden zijn nog altijd populaire werkgevers. Maar de kandidaten die solliciteren zijn toch niet altijd de mensen die je als moderne overheidsorganisatie zoekt. De meeste overheden kampen met een achterhaald imago. Ze slagen er nog onvoldoende in om aan de arbeidsmarkt te presenteren waar ze nu voor staan en wie bij de huidige organisatie past. Het gevolg is dat de echte ideale kandidaten jouw organisatie vaak nog niet weten te vinden. Dit is een gemiste kans die je eenvoudig kunt oplossen. Leer van de successen van andere overheden en ontdek in een inspirerende sessie hoe je als overheidsorganisatie onweerstaanbaar wordt voor jouw ideale kandidaten en hoe je deze bereikt, verleidt en binnenhaalt voor jouw organisatie.

Aangeboden door Hellopublic

Praktijkcase C3 - Houding en gedrag=werk aan de winkel: KLANTWERK (op voorinschrijving)

Breda werkt vanuit de overtuiging dat we met onze dienstverlenende houding en ons inlevende gedrag richting klanten echt het verschil maken. Houding en gedrag veranderen niet vanzelf. Onze aanpak is succesvol omdat het door en voor medewerkers zelf is gedaan. Bottom-up, zonder opgelegde verplichtingen of uit te voeren ideeën van het management. Het heeft uniformiteit en professionaliteit in het klantcontact opgeleverd, een zeer hoge klanttevredenheid en veel motiverende complimenten van klanten. Intern heeft het geleid tot een sterke onderlinge verbinding, een zeer goede werksfeer en een fijne teamspirit. De afdeling Publiekszaken neemt je in een interactieve sessie mee.

Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij VNG Realisatie. Download hier de VNG brochure

 


Interactieve sessie E2 - Grote denkers binnen HRM: wat leren ze ons over de invulling van personeelsmanagement, leiderschap en werkgeverschap vandaag?

Goed werkgeverschap, we verlangen het allemaal van onze organisatie en van HRM. Maar wat houdt het in? En, waar komt ons huidig denken over HRM vandaan? Onlangs verscheen de ‘Canon van HRM’, met 50 theorieën en hun grondleggers, die zich in de naoorlogse periode met deze vraag hebben beziggehouden. Hieruit blijken frappante overeenkomsten, maar toch ook fundamentele verschillen in de loop van de tijd.

max. 25 personen

15.00 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

15.25 uur Praktijkcases ronde D - Interactieve sessie E3

Praktijkcase D1 - Tot ziens beoordelingsgesprek... Welkom Het Goede Gesprek! In dialoog met het Ministerie van Binnenlandse Zaken

De geluiden dat de traditionele wijze van beoordelen – waarin één keer per jaar een eenrichtingsverkeergesprek wordt gevoerd – ‘out’ zou zijn, zijn inmiddels oorverdovend.  Het gesprek is voor leidinggevenden te tijdrovend en omdat medewerkers alleen maar te horen krijgen wat er fout is gegaan, leidt het niet tot betere prestaties maar tot demotivatie bij medewerkers. Toch hebben het eerste kwartaal van dit jaar vele medewerkers hun ‘veroordelingsgesprek’ ondergaan. Wat nu? Door gaan op de oude voet, echt afschaffen of anders aanvliegen? Hoogste tijd voor Het Nieuwe Beoordelen. In een interactieve inspiratie sessie samen met Rob Pöiesz neemt Jacco ons mee in ‘Het Nieuwe Beoordelen’ en komen de volgende onderwerpen zeker aan bod.


Praktijkcase D2 - Praktisch veranderen: inzicht door organisatieopstellingen De Gemeente Emmen waagt de sprong in het pierenbadje

Je maakt het vast weleens mee: je loopt vast in een verandervraagstuk. Je wordt bijvoorbeeld als HR adviseur gevraagd om een manager te helpen bij het verbeteren van de samenwerking in het team. En wat jij of die manager ook proberen, telkens loopt het spaak. Het team valt terug in oude patronen, die oude koeien blijven maar uit die sloot komen, en geen enkele interventie lijkt te helpen. Wat jij dan nodig hebt, is inzicht in de onderstroom. Een organisatie-opstelling maakt dit voor jou zichtbaar. De gemeente Emmen zet sinds een jaar opstellingen in bij complexe (verander)vraagstukken. Initiator Eline Faber leert je op een laagdrempelige manier hoe opstellingen werken, en welke inzichten je hiermee boven tafel kunt krijgen:

 • Kennis nemen van een relatief nieuwe werkvorm om inzicht te krijgen in de ‘onderstroom’
 • Ervaren van een opstelling en wat hiermee zichtbaar wordt
 • Door middel van praktijkvoorbeelden inzicht krijgen in mogelijke resultaten van een opstelling

De Gemeente Emmen zet sinds een jaar opstellingen in bij complexe (verander)vraagstukken. Eline deelt haar ervaringen en vertelt je hier alles over!


Praktijkcase D3 - Van Human naar Robot Resource Management

Robotisering in organisaties ontwikkelt zich snel, met name als virtuele collega’s. Ook in de overheid! Op dit moment werken in diverse overheidsorganisaties inmiddels tientallen virtuele assistenten samen met ambtenaren. Wat doet dit met mensen? Wat betekent dit voor de HRM afdeling? Is het een bedreiging of een kans?

Renz Davits deelt zijn praktijkervaringen van het A & O Fonds NL Gemeenten. Een organisatie die zich richt op oa de gevolgen van de digitalisering op personeel. Zij zijn optimistisch en omarmen deze digitale transformatie volledig!

Robert Mekking, partner bij MvR & Partners, neemt het publiek mee in de huidige stand van zaken in robotland en filosofeert met de aanwezigen over de nabije toekomst van de hardwerkende, hondstrouwe en steeds slimmer wordende digitale collega’s…


Interactieve sessie E3 - Waarom willen we niet het beste HRM? Het beste HRM is evidence based!

Voor ons zelf of onze familie willen we niets liever dan het beste. Waarom willen we dat niet voor ons personeel. Evidence-based HRM is aantoonbaar de meest effectieve strategie. Desondanks heeft HRM heeft een notoir zwak track record wat betreft de keuze dit soort praktijken. Ondanks de aandacht voor evidence-based HRM zijn er in de laatste jaren slechts in heel beperkte mate stappen gezet in deze richting. In tegendeel, wetenschappelijke onderbouwing is volgens HR-professionals onbelangrijk criterium als het gaat over het doorvoeren van veranderingen in HRM. Deze evolutie is daarom het onderwerp van een ronde-tafelgesprek. Na een korte introductie gaan een aantal experts op dit vlak in gesprek en proberen het probleem te analyseren en oplossingen aan te reiken.

TIP: Wat voor HRM’er ben jij?
Lisa Maertens (KU Leuven) en Wouter Vandenabeele (KU Leuven en Universiteit Utrecht) doen onderzoek naar wat er leidend is in de beslissingen met betrekking tot keuzes voor HR-beleid. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De eerste resultaten worden gepresenteerd tijdens de interactieve ronde tafel sessie.


16.05 uur Wisselen van zaal
 

16.10 uur Keynote Maak je comeback! Een veerkrachtige en vitale overheid creëer je zelf! Van doemdenken naar DOENdenken, van competenties naar vakmanschap en van zelfsturing naar teamsturing

In de komende tijd zal de arbeidsmarkt verstrekkende gevolgen hebben voor de individuele medewerkers alsook overheidsorganisaties. Technologische-, sociale innovaties en maatschappelijke veranderingen dreigen sneller te gaan dan de individuele medewerker in overheidsdienst kan bijhouden. De wendbare medewerker dreigt achterop te raken, duurzame inzetbaarheid komt in gevaar, oudere medewerkers raken ‘gevangen’ op de interne arbeidsmarkt, menselijk kapitaal dreigt aan waarde in te boeten en de medewerker dreigt de binding kwijt te raken met hun werk, collega’s en hun overheidsorganisatie. Maak medewerkers mentaal fit en veerkrachtiger en laat ze excelleren! Hoe kan je als overheidsorganisatie beter bestand zijn tegen nieuwe, toekomstige uitdagingen? Van doemdenken naar DOENdenken, van competenties naar vakmanschap en van zelfsturing naar teamsturing. Hans van Breukelen is vooral bekend door zijn negentienjarige voetbalcarrière. Na zijn vertrek bij de KNVB, ontwikkelde Hans samen met Benno Diederiks de ‘maak je comeback’ methode aan de hand van 8 stappen. Zij creëren hiermee een:

 • Pro actieve leeroriëntatie bij de medewerker
 • Bevlogenheid &betrokkenheid bij de medewerker
 • Beroepsfocus en creatiefocus bij de medewerker

Zo gebruikte UWV in de regio Noord- en Midden-Limburg onlangs gebruik van hun kennis en ervaring. Hun methode werd ingezet bij een groep ‘vangnet’-kandidaten: zieke werknemers die voor hun re-integratie geen beroep kunnen doen op een eigen werkgever. Kortom: een inspirerende en prikkelende afsluiting, waarbij Hans en Benno je uitdagen om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken, anders te organiseren, leren en innoveren om als overheidsorganisatie vitaal en veerkrachtig te blijven. Hoe speelt HRM in op ‘achterstallig onderhoud’ op het eigen menselijk kapitaal en wat mag je als HRM’er verwachten van jouw medewerkers?
Bezoek de sessie en maak kans op een GRATIS boek!

BOEKLANCERING: Mentale Innovatie (maart 2021). Wat is jouw vernieuwing? Hoe zorg je dat je openstaat voor nieuwe kansen en vaart op eigen kracht? Van Breukelen, Diederiks & Kodden noemen dit ‘mentale innovatie’.


16.50 uur Afsluiting programmadoor dagvoorzitter

17.00 uur Uitnodiging voor de netwerkborrel
 

17.30 uur Vol inspiratie en contacten naar huis!