Is HR er voor alle werkenden?

Is HR er voor alle werkenden?
Iedereen praat al jaren over de noodzaak voor organisaties om flexibel te zijn. Omdat de markt en de klanten/burgers/patiënten erom vragen, omdat de wereld steeds onvoorspelbaarder wordt en veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Omdat de economie nu eenmaal ups en downs kent. Of omdat er nu eenmaal steeds minder geschikt personeel en jongeren zijn op de arbeidsmarkt (de ‘war on talent’) en de samenleving vergrijst en in sommige regio’s al sprake is van een krimp van het aantal inwoners. Dan moet je als werkgever wel flexibel worden in je zoektocht naar geschikt personeel en andere bronnen aanboren.
Of is flexibilisering intussen een veelgehoorde mantra die organisaties min of meer klakkeloos van elkaar overnemen?
Hoe dan ook, van personeel wordt steevast verwacht dat men flexibel is, niet alleen qua ureninzet en werktijden, maar ook qua taken en werkzaamheden en plaats van tewerkstelling. Voor de medewerkers in vaste dienst – nog steeds verreweg de grootste groep werkenden in Nederland – is HR traditioneel de afdeling die samen met de managers zich inspant om hen flexibel te maken/houden. Organisaties bestaan uit mensen, dus als de werknemer zich flexibel opstelt en inzetbaar is, dan is de organisatie dat vanzelfsprekend ook, is vaak de gedachte.

Voor de medewerkers die niet in loondienst zijn, zoals flexwerkers, zzp’ers en alle andere vormen van inhuur, is die aandacht van HR nog geen automatisme. Van oudsher houden ook afdelingen als Inkoop en Financiën zich bezig met de almaar groeiende groep van ingehuurd personeel. Sinds een aantal jaren wordt erop gehamerd dat HR zich ook moet bekommeren over al het externe personeel, omdat deze samen de totale organisatie met alle ‘werkenden’ vormen. En daar komt steeds vaker de vraag bij wie er kritisch het ‘geoutsourced personeel’ volgt, omdat het financieel belang hiervan steeds groter wordt.

Of HR dit alles al voldoende doet en zo ja, hoe, dat is de insteek van het thema ‘Flexibilisering en HR’ dat in  komende congressen van HRM in de Overheid, in de Zorg en het Onderwijs steeds aan de orde zal komen. Met interviews uit de dagelijkse praktijk, ervaringen op de werkvloer en een ronde tafel sessie waarbij we de dialoog voeren over de rol de HR speelt bij het flexibel houden of maken van de organisatie waarin ze werken.

Redactioneel: Antoinette Vriend, Adviseur Omnifocus en Mark Bassie, Adviseur Flex-beheer
Bron: Flexnieuws

OVERZICHT NIEUWS