Mantelzorg werkt voor Gemeenten

Eén op de vijf werkenden combineert werk met langdurige zorg voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of hulpbehoevende ouder. In de zorg is het zelfs één op de vier. Dat zijn werkende mantelzorgers. Onderstaande maatschappelijke ontwikkelingen maken dat dit aantal in de toekomst verder zal toenemen.

  • Noodzaak vergroten arbeidsparticipatie
  • Vermaatschappelijking van de zorg
  • Verdere diversificatie van de arbeidsmarkt

Door bovenstaande ontwikkelingen neemt de belasting van de werkende mantelzorger toe. Het huidige kabinet heeft ‘zorgen voor elkaar’ en ‘betaald werk’ hoog op haar agenda staan. De stichting Werk&Mantelzorg wil daaraan bijdragen middels een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat.

Mantelzorg werkt voor Gemeenten
Gemeenten zijn belangrijke lokale aanjagers en stimulators voor organisaties om een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te realiseren. Naast hun eigen rol als werkgever vervullen zij een belangrijke rol om werkgevers binnen de gemeenten te stimuleren aan de slag te gaan.  In 2017 is het aantal erkende gemeenten ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk‘ ruimschoots verdubbeld tot 73. Naast grote gemeenten als Amsterdam en Den Haag betreft het ook kleinere en middelgrote gemeenten verdeeld over het land.

Samen met het jaarcongres HRM in de Overheid willen we meer aandacht vragen voor het belang van Mantelzorg en de inzet van Gemeenten. Hoe ver is uw gemeente?! Start met het bespreekbaar maken van dit belangrijke, actuele thema op de werkvloer. Daarna zijn er nog maar 3 stappen naar mantelzorgvriendelijke werkgever.

Over HRM in de Overheid – donderdag 11 april 2019
HRM in de Overheid is reeds 8 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden om deze Transformatie als HR koers te geven. Deze dag staat in het teken van samenwerken, kennisoverdracht en kennisdeling.

Kom met 3 personen voor slechts € 295,- (non-profit)
Of bezoek het congres met de Cluster HRM en vraag naar de kortingstarieven, vanaf 6 personen.

OVERZICHT NIEUWS