Op weg naar een andere overheid: Werken aan Geluk

Sturen op geluk bij de Gemeente Roerdalen

Kan een gemeente sturen op geluk en over welk geluk gaat het dan eigenlijk? Wat betekent dit voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en de organisatieontwikkeling en hoe verhoudt die zich tot de maatschappelijke ontwikkeling?

In Roerdalen werken we acht jaar aan geluk. We gaan in op de rol van het bestuur, inzichten uit de wetenschap en de samenhang tussen organisatieontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling. Laat je 11 april inspireren door Laurens Bijl, Gelukscoördinator bij de Gemeente Roerdalen.

Over HRM in de Overheid – donderdag 11 april 2019
HRM in de Overheid is reeds 8 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden om deze Transformatie als HR koers te geven. Deze dag staat in het teken van samenwerken, kennisoverdracht en kennisdeling.

Kom met 3 personen voor slechts € 295,- (non-profit)
Of bezoek het congres met de Cluster HRM en vraag naar de kortingstarieven, vanaf 6 personen.

OVERZICHT NIEUWS