Zingend veranderen: hoe zingen helpt om een transitie tot een succes te maken.

Veel overheidsorganisaties zijn continu in ontwikkeling en verandering. Dit vraagt veel van de leidinggevenden, van medewerkers en van veranderteams. Zij moeten een visie kunnen uitdragen over de toekomst van de organisatie/afdeling en hun medewerkers kunnen motiveren voor de (nieuwe) koers. Ook hebben zij moed en lef nodig om soms onpopulaire maatregelen te nemen en zelf het juiste verandervoorbeeld te geven.

Fanny Bod helpt organisaties bij hun transitie door zingen in te zetten als HR-instrument. In haar Zangworkshops gaan deelnemers, begeleid door pianist Leo Bouwmeester, op een muzikale manier aan de slag om hun verandervermogen en hun leiderschapscapaciteiten te vergroten. Hoe? Daarover vertelt Fanny je graag zelf meer. Of kijk vast op www.fannybod.com/workshops

De muzikale energizer vindt plaats tijdens de opening van het middagprogramma. Bekijk hier het volledige programma.

Over HRM in de Overheid – donderdag 1 april 2021
HRM in de Overheid is reeds 9 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden om deze Transformatie als HR koers te geven. Deze dag staat in het teken van samenwerkenkennisoverdracht en kennisdeling.

Veilig en verantwoord ontmoeten
Op locatie en tijdens het programma werken we volgens de huidige RIVM richtlijnen om verantwoord te inspireren en ontmoeten. Uiteraard met de nodige #kennismetbeleving. Klik hier voor meer informatie over de richtlijnen.
De deelnameprijs bedraagt € 345,- (non-profit) excl. BTW per persoon. De tweede persoon van dezelfde (non-profit) organisatie kan zich met 50% korting  registreren en betaalt slechts € 172,50,-. Schrijf je nu in!

OVERZICHT NIEUWS