Call for papers HRM in de Overheid geopend

Call for papers – innovatieve HR praktijkcases
De 8e editie van HRM in de Overheid vindt plaats op donderdag 11 april a.s. in congrescentrum het Spant te Bussum.We zijn op zoek naar interessante, leerzame en vermakelijke praktijkverhalen die aansluiten bij het thema ‘Anders organiseren van HR in de Overheid’, toegespitst op de overheidssector. Heeft u suggesties voor een interessante actuele praktijkcase, praktische tips, thema’s of een heldere visie? Of zijn er ervaringen buiten de overheidssector, maar ziet u raakvlakken binnen het thema? Bekijk de voorwaarden en dien vóór 11 januari een suggestie in.

Anders organiseren van HR in de Overheid
Met aandacht voor cultuur, leiderschap en werkgeluk
De transformatie van arbeidsmarkt en overheid is volop in gang, waarbij de wendbaarheid van overheidsorganisaties cruciaal is én blijft. Echter, hoe creëer je verandering en beweging binnen de opgelegde kaders (financieel, politiek, etc.). Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen?
Een van die veranderingen die omarmd moeten worden is hoe werk wordt georganiseerd. Samen – met inwoners, medewerkers en bestuur – (regionaal) invulling geven aan het ANDERS organiseren in de Overheid. Hoe geef je als HR sturing aan deze organisatieontwikkeling en cultuurverandering in de praktijk?

 • Flexibilisering van arbeid en HR: is HR er voor alle werkenden?
  We voeren de dialoog over de rol die HR speelt bij het flexibel houden of maken van de organisatie waarin ze werken
 • Duurzaam HR-beleid
  We delen ervaringen en inzichten over de rol van HR bij beter organiseren, diversiteit, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
 • Leiderschap en HR
  Wat verandert er aan de positie van HR in een sterk veranderende organisatie? Wat betekent dit voor eigenaarschap, andere manieren van leiderschap en (zelf)sturing?
 • Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
  Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen?
 • Trends en HR.
  Welke veranderingen (van buitenaf) komen er op ons af, hoe kunnen we richting geven aan de digitale transformatie en evolutie naar een netwerkmaatschappij?

HRM in de Overheid is het jaarcongres voor en door HR, directie/bestuur, teamleiders/-managers, adviseurs en medewerkers, implementatiemanagers, projectleiders en overheidsmanagers verantwoordelijk voor Personeel, Organisatie, Innovatie en Arbeid werkzaam in de overheid.

OVERZICHT NIEUWS