Programma 2024

09.00 uur Registratie bezoekers op de informatiemarkt

U kunt uw badge en programmaboekje ophalen bij de ontvangstbalie en tevens een bezoek brengen aan de stands. U wordt verzocht tussen 09.00 en 09.10 plaats te nemen in de hoofdzaal.


09.30 uur Welkomstwoord door CKC Seminars

Otto Thors
09.35 uur Opening door de dagvoorzitter Tijdelijke inzet op continue verandering

De overheid moet de komende jaren met minder mensen meer werk verrichten. Dat is binnen het bestaande takenpakket al een hele puzzel, laat staan als je kijkt naar nieuwe uitdagingen. Politieke ambities houden doorgaans weinig rekening met de personele veerkracht van organisaties. Het gevolg is dat beeldbepalende nieuwe opgaven als programma’s en projecten worden georganiseerd. Met tijdelijk geld wordt vooral extern personeel ingehuurd dat op korte termijn resultaten moet leveren. Daardoor ontstaan verschillende snelheden binnen organisaties. Hoe leg je aan bestuur en directie uit dat je met incidentele oplossingen geen structurele problemen kan verhelpen? Otto Thors trapt dit congres af met een vurig pleidooi over de balans tussen bestuurlijk dromen, beleidsmatig denken en praktisch waarmaken.

Otto Thors

Spreker, Adviseur, Innovator, Presentator podcast ‘De Publieke Ruimte’ en Hoofdredacteur inGovernment


Prof. dr. Zeger van der Wal
09.50 uur Keynote - De Publieke Leider van de Toekomst

Publieke leiders opereren de komende jaren in een disruptieve omgeving waarin meer en minder voorspelbare verrassingen de waan van alledag bepalen en de langetermijnfocus die contemporaine beleidsuitdagingen juist nodig hebben, continu onder druk zullen zetten.
Dit ’tijdperk van disruptie’ biedt uitdagingen, maar ook kansen. Als de status quo ‘in flux’ is, is er immers ook ruimte voor innovatie en experiment. Co-creatie van beleid en diensten met diverse sectoren, stakeholders en nieuwe technologische tools kunnen bijvoorbeeld tot effectievere én meer legitieme oplossingen leiden. Schakelen tussen meer traditionele en geheel nieuwe repertoires is hierbij nodig. Publieke leiders moeten afhankelijk van setting en context bureaucraat, ondernemer en netwerker tegelijk kunnen zijn. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In deze keynote neemt Prof.dr. Zeger van der Wal u mee op reis door de boeiende wereld van publiek leiderschap van vandaag en morgen: wat speelt er allemaal en wat vraagt dat in termen van competenties? En hoe rekruteren en ontwikkelen we de publieke leider van morgen?

Prof. dr. Zeger van der Wal

Ien Dales Hoogleraar, Universiteit Leiden en Gasthoogleraar National University of Singapore en Tsinghua University Beijing

Aangeboden door Driessen

10.30 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

11.00 uur Praktijkcases ronde A

A1- Verbeter je onboarding nog vóór de eerste werkdag
Aangeboden door Appical

Nathal Prins Jenny Smit Jerry Meijer Ard Ducaat
A2- De wereld verandert razendsnel, ben jij hier wél klaar voor?

Vraag je je weleens af: “Hoe zorg ik dat mijn medewerkers en ikzelf bijblijven en geen belangrijke ontwikkelingen over AI missen?” In deze interactieve sessie van Gemeente Waadhoeke en SkillsTown ontdek je hoe je dit aanpakt.

Kom naar deze praktijkcase als:

  • Je benieuwd bent naar hoe de gemeente Waadhoeke de medewerkers klaarstoomt voor wat er komen gaat – en dat is meer dan alleen met online cursussen!
  • Je praktische tips wilt krijgen over hoe je jouw medewerkers altijd en overal toegang geeft tot leren over diverse thema’s, waaronder Artificial Intelligence;
  • Je graag meepraat over onderwerpen als online leren, Artificial Intelligence en organisatieontwikkeling;
  • Je kans wilt maken op het boek: ‘De ouderwetse toekomst van online leren’ van Tom Bos.

Na het volgen van deze praktijkcasus ben jij weer een stuk beter voorbereid op de toekomst, en heb je misschien ook nog eens een mooi boek ontvangen. Ben jij er ook bij?

Nathal Prins

Beleidsadviseur HR, Gemeente Waadhoeke

Jenny Smit

Medewerker projectondersteuning, Gemeente Waadhoeke

Jerry Meijer

Senior Performance Consultant, SkillsTown

Ard Ducaat

Learning Professional, SkillsTown

Aangeboden door SkillsTown

Mischa van Baaijen Wout-Jeroen Leenders
A3 - Ontwikkeltraject voor Bunnik toegelicht

Nederlandse gemeenten zien zich voor veel uitdagingen gesteld. Voorbeelden zijn de energietransitie en de opgave om de woningbouw een enorme impuls te geven.
Dat gecombineerd met een gefragmenteerd politiek landschap zorgt ervoor dat met name van kleinere gemeenten en hun ambtenaren veel wordt verwacht. En dan in het bijzonder voor wat betreft de ontwikkeling van vaardigheden om te kunnen werken aan die opgaven.
De gemeente Bunnik is zo’n gemeente. Zij heeft de Bestuursacademie Nederland gevraagd om mee te denken bij een ontwikkeltraject dat (beleids)adviseurs gaat helpen om meer in hun kracht te komen door pro-actiever en sensitiever te handelen en de regierol te nemen. Bij de ontwikkeling heeft de Bestuursacademie Nederland haar leerlijnen als leidraad genomen. Dit heeft geresulteerd in een gevarieerd, interactief programma waaraan de programmamanager van de Bestuursacademie en de organisatieadviseur van de gemeente Bunnik samen hebben gewerkt en waarover zij graag vertellen.

Mischa van Baaijen

Organisatieadviseur / Coördinator M&O, Gemeente Bunnik

Wout-Jeroen Leenders

Programmamanager/teamleider, Bestuursacademie Nederland

Aangeboden door Bestuursacademie Nederland

11.40 uur Wisselen van zaal
 

11.45 uur Praktijkcases ronde B

Kick Ditzel
B1 - Het extra zintuig voor de mensgerichte organisatie

Overheidsinstanties kampen met grote uitdagingen zoals arbeidsmarktkrapte, ziekteverzuim en een hoog verloop. De rol van HR is daardoor bepalender dan ooit. Maar hoe houd je als HR grip op alle ontwikkelingen? Waar liggen de pijnpunten in de organisatie?

Databedreven werken zal een vereiste zijn om als HR bestaansrecht te behouden. Door gebruik te maken van HR Analytics heeft HR handvatten om besluiten beter te onderbouwen, een sterkere positie aan de bestuurstafel in te nemen en effectief beleid te maken. Hierdoor kan HR sneller de vinger op de zere plek leggen en de organisatie klaarstomen voor de toekomst. In deze workshop laten we de ongekende mogelijkheden zien van HR Analytics. Daarbij duiken we in de praktijk met een live-demo die aantoont hoe HR data kan inzetten om meer grip op verzuim te krijgen.

Kick Ditzel

Product Manager, Infotopics

Aangeboden door Infotopics

 Willeke Kremer
B2 - Crucial Conversations voor de overheid

Een Crucial Conversation is een gesprek, waarbij veel op het spel staat, de meningen uiteenlopen en de emoties hoog kunnen oplopen. Het zijn belangrijke gesprekken, die bepalend kunnen zijn voor beleid en besluitvorming. De overheid is een populaire werkgever en tegelijkertijd ook een complexe werkgever, waarbij HR te maken krijgt met cruciale gesprekken. Hoe goed zijn we als HR in het voeren van het cruciaal gesprek? Hoe krijg je bijvoorbeeld zicht op een psychologisch veilige werkvloer waar collega’s zich vrijelijk durven uitspreken? Uiting geven aan bezorgdheid, een spiegel voorhouden of meebeslissen aan de ‘strategietafel’, vraagt om vaardig zijn in het voeren van crucial conversations. Tijdens een cruciaal gesprek zijn we niet altijd op ons best. We nemen liever geen ‘intermenselijk risico’ en spreken daardoor niet vrijuit (vluchtgedrag), of we verdedigen ons standpunt dusdanig dat er een ongezonde discussie ontstaat (vechtgedrag). Beide natuurlijke neigingen schaden zowel het resultaat als de relatie.
Hoe komt dit en hoe kunnen we dit gedrag veranderen? Crucial Conversations biedt een model met een acht vaardigheden om deze gevoelige gesprekken goed te kunnen voeren. Tijdens de workshop Crucial Conversations voor de overheid geven we de eerste handvatten om de volgende dag al te kunnen toepassen.

Willeke Kremer

Master Trainer, VitalTalent

Aangeboden door VitalTalent

Maarten de Winter
B3 - Met meervoudig werkdrukbeleid naar een volwassen HR-rol

Hoe kun je invloed uitoefenen op verschillende opvattingen over het werkdrukbeleid?
1. Werkdruk is een feit versus werkdruk is een subjectieve beleving.
2. De verantwoordelijkheid voor balans ligt bij de medewerker versus bij de organisatie.
3. De urgentie van het thema ten opzichte van andere ontwikkelthema’s is hoog versus laag.

De meerwaarde van HR is deze verschillen te benutten en overbruggen om daarmee strategisch in positie te komen. Deelnemers oefenen tijdens de bijeenkomst met het aangereikte meervoudige perspectief op werkdrukbeleid en gaan daarover met elkaar en de inleider in gesprek.

Strategisch in positie komen begint bij reflectie. Evaluatie van het werkdrukbeleid is daarvoor een kansrijk beginpunt: het is relevant, urgent en betrokkenen voelen al aan dat iets anders nodig is. Laat stakeholders de strategische meerwaarde van HR via jouw actie-onderzoek ervaren.
Meer leren over meervoudig werkdrukbeleid? Klik hier.

Maarten de Winter

Kerndocent Strategisch HR, Avans+ en onafhankelijk organisatieadviseur, mede-oprichter Veerkracht College en Oprichter linkedingroep Veerkracht in organisaties, Auteur ‘Gelukkig Druk’ en ‘Het sjoelbaksyndroom’


Antoinette Vriend
E1 - Inkoop traineeship regio Twente: binden, boeien en behouden generatie Z

In september 2023 zijn vijf publieke organisaties een gezamenlijk inkooptraineeship gestart. Hogeschool Saxion, Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo, Waterschap Vechtstromen en Universiteit Twente willen op deze wijze jong inkooptalent binden en boeien voor de publieke inkoop in de regio Twente. Het binden is gelukt, maar weten de organisaties ook te boeien?

Juist in de publieke sector is het inkoopvak zeer dynamisch en spelen er grote belangen. Daardoor is de behoefte aan gespecialiseerd talent groot. In plaats van in elkaars vijver te vissen, slaan zij de handen ineen. Zo leren de trainees drie verschillende organisaties in het publieke domein goed kennen, ervaren ze de theorie van het aanbestedingsvak direct in de praktijk en werken ze in overkoepelende opdrachten aan gezamenlijke inkoopthema’s zoals duurzaamheid en datagedreven inkoop. Door jong inkooptalent een sterke startpositie op de regionale arbeidsmarkt te bieden, kunnen we ze behouden voor de publieke inkoop voor de regio Twente. Gaat dat ook lukken?

In deze discussiesessie gaan we, onder leiding van Antoinette Vriend, in gesprek met Miranda Grijsen (voorzitter van het inkooptraineeship regio Twente) en Elke Waning (trainee). Zij delen hun ervaring over wat er nodig is om trainees gemotiveerd te krijgen en te houden.

Antoinette Vriend

Senior transformatie consultant, Omnifocus Business Solutions B.V. , gastauteur FlexNieuws m.b.t. Flex/Inhuur Overheid

Let op: voorinschrijving - max. 25 personen

12.25 uur Lunch en bezoek stands op informatiemarkt
 

13.25 uur Opening middagprogramma door de dagvoorzitter

Karin Disselen Jessica van Zon- van Zelst Celest Latumalea
13.30 uur Interview - In gesprek met de RDW over de strategische plek van HR

Ook binnen de overheid hebben werkgevers te maken met grote maatschappelijke vraagstukken. De arbeidsmarktkrapte is uitdagend met als bijkomend effect een toenemende werkdruk, meer ziekteverzuim en het risico dat medewerkers, eenmaal aan boord ook weer snel vertrekken. Ook vraagstukken en ontwikkelingen rondom digitalisering, AI en diversiteit en inclusie staan bij veel overheidsorganisaties hoog op de agenda. Er zijn voor HR veel kansen om een belangrijke rol te spelen in het aanpakken van deze vraagstukken. HR moet hierin gezien worden als strategisch partner, maar dat is nog lang niet overal het geval.

De RDW is echter een inspirerend praktijkvoorbeeld van een zelfstandig bestuursorgaan waar HR op hoog niveau verweven is in de organisatie. In alle divisies van de organisatie zit een senior HR-adviseur in het managementteam. En Karin Disselen, Manager HR, heeft een plek in het overkoepelende managementteam van de RDW. Hoe heeft HR deze strategische plek binnen de organisatie verworven? Wat vraagt het van de competenties en kennis van HR professionals om op strategisch niveau bij te dragen aan besluitvorming en bedrijfsvoering? En wat vraagt het van de cultuur binnen de organisatie om deze ruimte aan HR te bieden?
Dagvoorzitter Otto Thors gaat in gesprek met Karin Disselen (Manager HR) , Jessica van Zon- van Zelst (Manager Specialisme) en Celest Latumalea (Manager Advies) van de RDW.

Karin Disselen

Manager HR, RDW

Jessica van Zon- van Zelst

Manager Specialisme, RDW

Celest Latumalea

Manager Advies, RDW


14.10 uur Wisselen van zaal
 

14.15 uur Praktijkcases ronde C

Anca Liemburg Celine van den Hoven
C1 - Investeren in betrokken en gemotiveerde medewerkers voor een duurzame toekomst

De wereld van werk verandert voortdurend door ontwikkelingen zoals technologie, globalisering, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Hoe houd je medewerkers gezond en gelukkig inzetbaar tot aan hun pensioen? Driessen neemt je mee in duurzame inzetbaarheid van (flexibele) medewerkers om hen betrokken, gemotiveerd en waardevol te laten zijn. Tijdens deze lezing delen wij onze visie en praktijkvoorbeelden over hoe wij samen met onze opdrachtgevers gaan voor je gezonde en gelukkige medewerkers inzetbaar tot aan hun pensioen. Leer hoe deze investering bijdraagt aan het behouden van talent. Van het waarderen van medewerkers tot het formuleren van gezamenlijke ambities op het gebied van duurzame inzetbaarheid, wij nemen je mee in onze aanpak en concrete praktijkvoorbeelden.

Anca Liemburg

Adviseur HRM | Specialist duurzame inzetbaarheid, Driessen

Celine van den Hoven

Adviseur HRM, Driessen

Aangeboden door Driessen

Anneke Scheurink
C2 - Hoe werkt rouw op de werkvloer?

Elk jaar krijgen meer dan 150.000 mensen in Nederland te maken met verlies. En terwijl je rouwt, gaat het leven gewoon door. Werk kan heel bepalend zijn op zo’n moment.
Helpt werk om het leven weer op de rit te krijgen of is het nog een extra belasting? Veel hangt af van hoe er door directeur of leidinggevende én collega’s mee omgegaan wordt. Alleen weten we vaak niet goed hoe we het beste kunnen helpen.
Wat vaststaat is dat luisteren en aandacht cruciaal zijn. En daarnaast helpt het om meer kennis te hebben over de verschillende stappen in de tijd. In deze workshop delen we alle tips, do’s en don’ts die jij als leidinggevende of collega kunt inzetten, inclusief handige checklist. We gaan met elkaar in gesprek en delen aandacht en een luisterend oor. Na afloop ontvangt iedere deelnemer onze handreiking rouw

Anneke Scheurink

Bestuurder Relatie en Advies CNV/trainer, CNV Academie

Aangeboden door CNV Academie

Onno Geveke
C3 - L&O voor een wendbare toekomst

Welke betekenis kan Leren & Ontwikkelen hebben in een gemeentelijke organisatie? En hoe balanceer je tussen centrale intenties en decentrale wensen? Waar verbindt vakmanschap zich met leiderschap ontwikkeling?
Binnen de Gemeente Eindhoven zijn we met diverse ontwikkelingen bezig om ons leren & ontwikkelen verder te professionaliseren. Daarin willen we wendbaar kunnen zijn in relatie tot de ontwikkelingen in de organisatie.
In deze workshop delen we inzichten vanuit de doorontwikkeling van onze visie op Leren & Ontwikkelen. Hoe we sectoren in de organisatie in hun leren ondersteunen. Welke dilemma’s en successen we ervaren in het centrale versus decentrale organiseren van het leren. In de workshop gaan we ook samen aan de slag om de verbinding te vinden tussen vakmanschap ontwikkeling en het eigen leiderschap.

Onno Geveke

Senior Ontwikkelspecialist, Gemeente Eindhoven


 Gezinus Wilbers
C4 - Fokke en Sukke werken aan Gezondheid, Vitaliteit en Productiviteit

Dit plaatje prijkte op omslag van de ‘strategische’ beleidsnotitie uit 2007, met als titel: ‘Het einde van het Arbozorgtijdperk’. In 2023 kreeg ik dit stuk naar aanleiding van mijn verzoek toegestuurd door een oud collega. Tekst uit de mail van de collega: ‘Hierbij het ‘Fokke en Sukke’ document. We hadden deze nog op de schap liggen ;-). Verhaal heeft indruk gemaakt en de moeite waard om te bewaren.

In mijn workshop gebruik ik het proces en de impact van het ‘Fokke en Sukke’ stuk als vertrekpunt voor mijn reis door het strategisch HRM-landschap van het Rijk.

Ik sta stil bij de ervaringen die ik onderweg heb opgedaan, de inzichten die ik heb verworven en reflecteer op mijn eigen rol als strategisch adviseur. Aan het einde van mijn bijdrage ga ik kort in op de betekenis van het eindgebruikersperspectief en microrevoluties.

Gezinus Wilbers

Senior Beleidsmedewerker Werk en Gezondheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


14.55 uur Pauze en bezoek stands op de informatiemarkt
 

Diana Russo
15.30 uur Keynote - Welke helden rol(len) ga jij omarmen?

Al jaren hebben we het erover: hoe kan HR een strategische(re) rol pakken, aan tafel bij de directie komen, meer invloed uitoefenen op de integrale bedrijfsvoering?
Daarbij is de directietafel overigens niet zaligmakend: het kunnen ook andere tafels zijn!
Toch lukt het ons – vaak met veel inspanning – om op strategische thema’s het verschil te maken.
Dus hoe kunnen we nu een vanzelfsprekende, stevige(re) of zelfs leidende rol pakken?
Verandering hangt in de lucht!
De verander(en)de context waarin we ons als overheid bevinden, maakt dat we op zoek moeten gaan naar nieuwe – wendbare – organisatievormen.
Een manier van samenwerken en organiseren waarin we ‘harkjes- en-blokjes’ steeds meer loslaten en expertise organiseren rondom maatschappelijke vraagstukken in wendbare, ‘gelegenheidsteams’.
Een uitgelezen kans voor HR om een stap naar voren te zetten en de organisatie te helpen bij deze transitie.
Maar wat hebben we daarvoor nodig? Welke mindset en skills passen hierbij?
Ik ga je meenemen in de vier (helden)rollen die de boel in beweging zetten en helpen het strategieplatfond te doorbreken.
Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? We zullen er in ieder geval een flinke dosis Lef, Liefde en Lol voor nodig hebben!

Diana Russo

HR & Organisatievernieuwer, HR impact MAKERS


16.10 uur Afsluiting programma

16.15 uur Uitnodiging voor de netwerkborrel