Plenaire sprekers

Joost van der Wal
Joost van der Wal

Spreker in het publieke domein en strategisch adviseur, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gea Peper
Gea Peper

Werkgeluk Expert, Oprichter HappinessBureau, Hoofddocent opleiding tot Werkgelukdeskundige en co-auteur van de bestseller ‘Employee Experience, Happy People Better Business’ en het boek ‘Werken aan Werkgeluk’

Lisa Wouters
Lisa Wouters

Directeur, Driessen

Sylvo Thijsen
Sylvo Thijsen

Directeur, Staatsbosbeheer en Overheidsmanager van het jaar 2019

“Veerkracht en Verbinding gedijen het best bij groot wederzijds vertrouwen van organisatie en medewerkers. Pas dan kun je als leidinggevende het oplossend vermogen van de organisatie aanspreken. Dan ontstaat positieve waarde”.

Anneke van Londen
Anneke van Londen

Strategisch Adviseur, Gemeente Leusden en van 2018 t/m 2021 Projectleider Grip op Loslaten, A&O fonds gemeenten

“Hoe blijf je als gemeentelijke organisatie wendbaar en benut je ieders talent? Daar ligt voor de huidige leidinggevenden een uitdaging! Hoe kun je loslaten en toch grip houden? Het vraagt om ruimte geven door leidinggevenden, ruimte nemen door medewerkers en een gelijkwaardige samenwerking tussen ambtenaren en de samenleving.”

Dr. Sarah Detaille
Dr. Sarah Detaille

Associate Lector, HRM/Regionale Arbeidsmarkt & Onderwijs, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en co-auteur ‘Future of Work – Sociale innovatie en HRM’

“Een leven lang ontwikkelen en duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt, dat is gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt een complexe maatschappelijke uitdaging waar we voor staan! Om mensen duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt zijn passende human capital instrumenten nodig; op micro-, meso- en macroniveau.”

Yardena Shitrit
Yardena Shitrit

Topambtenaar en Commissaris en Consultant, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“De overheid biedt een betekenisvolle werkomgeving, werken aan complexe en uitdagende vraagstukken, in dienst van de samenleving.”

Wendy Kwaks
Wendy Kwaks

Programmamanager Transitie ‘de toekomstbestendigheid van organisaties’, Ministerie van Defensie en Ambtenaar van het jaar 2021

“Om antwoorden te vinden op complexe transitievraagstukken, zet het ministerie van Defensie publiek-private samenwerking in als oplossingsrichting. Samenwerking over organisatiegrenzen heen blijkt niet alleen personele knelpunten in de krijgsmacht op te lossen, maar ook een relevante maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren waarmee de krijgsmacht haar draagvlak vergroot.”

Martijn van Kooij
Martijn van Kooij

Directeur, Gemeente Lingewaard, Lid Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP)

“Mijn passie is het leiden en transformeren van dienstverlenende organisaties met complexe opgaven die vragen om een integrale menselijke aanpak. Ik help mensen (weer) te groeien en zo organisaties duurzaam te laten bloeien, gericht op een betekenisvolle toekomst! Kortom: you can lead a horse to water, but you can’t make him drink.”

Michelle Kames
Michelle Kames

Senior Opgavemanager Werken en Ontmoeten, Gemeente Den Haag en de Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022

“De samenleving verandert. Het aantal maatschappelijke uitdagingen neemt toe, evenals de complexiteit van die uitdagingen. Tegelijkertijd verandert de functie van het kantoor en daarmee de manier waarop wordt samengewerkt. Deze nieuwe, complexe uitdagingen gecombineerd met een andere manier van werken vraagt van ons als overheid dat wij anders denken, anders organiseren en anders doen. Kansen creëren, wendbaarheid, experimenteren en ‘anders vasthouden’ worden steeds belangrijker. HR is daarin onmisbaar en van cruciale waarde om organisaties te begeleiden, adviseren en ondersteunen in deze transitie. Samen leren, ontwikkelen en talent aantrekken en behouden. Hoe gaan wij dat samen doen?”

Praktijksprekers

Charlotte Kennis
 Charlotte Kennis

Manager aanbestedingen, Driessen

Jolien Miltenburg
Jolien Miltenburg

Senior P&O Adviseur, Rechtbank Amsterdam

Eric van Bourgonje
Eric van Bourgonje

Directeur, Hellopublic

Annemieke Bak
Annemieke Bak

HR Adviseur, Gemeente Berkelland

Martine Kuepers
Martine Kuepers

Learning Professional, SkillsTown

Femke Roerdink
Femke Roerdink

Adviseur Informatievoorziening, Gemeente Berkelland

Monique Leegte
Monique Leegte

Adviseur, Europass

Nadine Jansen van Galen
Nadine Jansen van Galen

Relatiebeheerder, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Ir. Brigitte Bancken
Ir. Brigitte Bancken

Manager Shared Service Center Human Resources, Wageningen University & Research

Susan Opgenoorth
Susan Opgenoorth

HR adviseur, TU Eindhoven

Maarten de Winter
Maarten de Winter

Kerndocent Strategisch HR, Avans+ en onafhankelijk organisatieadviseur, mede-oprichter Veerkracht College en Oprichter linkedingroep Veerkracht in organisaties, Auteur ‘Gelukkig Druk’ en ‘Het sjoelbaksyndroom’

Fred Vinken
Fred Vinken

Adviseur Personeel, Informatie en Facilitair, Gemeente Nijmegen

Antoinette Vriend
Antoinette Vriend

Senior transformatie consultant, Omnifocus Business Solutions B.V. , gastauteur FlexNieuws m.b.t. Flex/Inhuur Overheid

“Een vernieuwende HRM aanpak binnen de overheid is noodzakelijk om in de toekomst impact te maken. Er liggen grote uitdagingen op het snijvlak van technologie en mens enerzijds en flexibiliteit anderzijds die een strategisch perspectief vereisen. HRM is de business partner die meedenkt vanuit een bedrijfskundige en psychologische achtergrond.”

Hans van Dijk
Hans van Dijk

Kwartiermarker digitale ondersteuning Domein Bedrijfsvoering, H2O – Hattem, Heerde en Oldebroek en Organisatie ontwikkelaar en Keteneigenaar Bedrijfsondersteuning, Hattem

Jan Willem Wiersma
Jan Willem Wiersma

Strategisch Adviseur Recruitment, Gemeente Rotterdam

Hinke Wever
Hinke Wever

Eindredacteur, FlexNieuws

Nadia el Gargouri
Nadia el Gargouri

Hoofd HR (E-HRM, RPA), Gemeente Amsterdam

Rick Visser
Rick Visser

Projectmanager RPA, Gemeente Amsterdam

Jolien Elegheer
Jolien Elegheer

Teamcoördinator Kwaliteit, Poolstok

Tom Speelman
Tom Speelman

Ethicus en Wetenschapsfilosoof ‘BigData en HR-Analytics’ en zaakvoerder, PerCo en voormalig onderzoeker, Gentse Universiteit en UCSB (California)

Roeland van Laer MBA
Roeland van Laer MBA

Partner, Labor Redimo en auteur ‘Het einde van HRM – Een nieuw model voor het organiseren van werk in organisaties’

Marleen Deleu
Marleen Deleu

Executive Consultant Total Talent Management, The Flex Academy, Oprichter, NextConomy en mede-auteur ‘Mis geen Talent’

Mark van Assema
Mark van Assema

Projectleider Total Talent Management, Amessa en Oprichter, #HRTech Review en mede-auteur ‘Mis geen Talent’

Hanno Goos
Hanno Goos

Oprichter HR-ecosysteem/ projectmanager Hoofddirectie Personeel, Ministerie van Defensie

Ellis van den Berg
 Ellis van den Berg

Directeur, Kunstuitleen Rotterdam

Joke Norendaal
Joke Norendaal

Communicatie Trainer, PauwerAcademie

Gabriëlle Hoogendoorn
Gabriëlle Hoogendoorn

Moderator, Netwerk ViZi

Matthijs Akkenaar
Matthijs Akkenaar

Directeur, SkillsTown Connect

Josse van Horn
Josse van Horn

Customer & Connect Representative, SkillsTown

Joris van Toledo
 Joris van Toledo

Projectleider Recruitment, RIVM

Jannet Koster
Jannet Koster

Projectleider Sociaal Domein, Gemeente Breda

Adviesraad

Paulien Huizenga
Paulien Huizenga

Adviseur met passie voor organisatieverandering en Directeur Bonte Bij

“De grote uitdaging van de overheid is het verbinden van de variabele en soms rommelige werkelijkheid van de uitvoering met de rechtlijnige, technische en vaak politieke (beleids) afspraken. HRM moet daarin een strategische verbinder zijn.

Lucas Swennen
Lucas Swennen

Mede-eigenaar, HappinessBureau. Het HappinessBureau helpt organisaties bij het vergroten van het werkgeluk

Antoinette Vriend
Antoinette Vriend

Senior transformatie consultant, Omnifocus Business Solutions B.V. , gastauteur FlexNieuws m.b.t. Flex/Inhuur Overheid

“Een vernieuwende HRM aanpak binnen de overheid is noodzakelijk om in de toekomst impact te maken. Er liggen grote uitdagingen op het snijvlak van technologie en mens enerzijds en flexibiliteit anderzijds die een strategisch perspectief vereisen. HRM is de business partner die meedenkt vanuit een bedrijfskundige en psychologische achtergrond.”

Rob van Berlo
Rob van Berlo

Adviseur ontwikkeling & implementatie (P&O), Gemeente Den Haag

Janine Jongepier
Janine Jongepier

Secretaris van het College voor Arbeidszaken VNG, Secretaris werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

“Corona heeft onze wereld op de kop gezet. Trots op de flexibiliteit van medewerkers en organisaties, continuïteit van dienstverlening was en is er! HRM is hier ongelooflijk belangrijk in. We zijn nog steeds in transitie, met andere woorden werk aan de winkel voor HRM.”

Paul Bos
Paul Bos

Afdelingshoofd, Waterschap Aa en Maas

Lisa Wouters
Lisa Wouters

Directeur, Driessen

Frank Mester
Frank Mester

Chief Digital Officer, MvR Digital Workforce

“De rol van HRM bij de komst van de Digital Workforce; een simpele eye-opener waar iedereen bij HRM mee te maken gaat krijgen.”

Ontvang als eerste informatie en aanbiedingen over het congres HRM in de Overheid en jouw interessegebieden.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een code voor €50,- korting op deelname aan een congres naar keuze!

AANMELDEN