Financieel fitte medewerkers: wat kunt u doen?!

Duurzaam inzetbaar en financieel fit!

Het Nibud heeft berekend dat bijna 2/3 van de werkgevers in Nederland te maken heeft met personeel met financiële problemen. Het Nibud geeft daarbij aan dit u dat als werkgever circa € 13.000,- kost per werknemer per jaar. In onze workshop nemen wij u graag mee in de mogelijkheden om adequaat deze financiële problemen te herkennen EN op te lossen zodat u werknemers met financiële zorgen perspectief kunt bieden. Financiële fitheid van medewerkers is een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid en krijgt nu ook binnen de overheid steeds meer aandacht. Wij kunnen daarin complementair werken aan een sociaal fonds binnen overheidsinstellingen. Binnen een van de ministeries is dat ook reeds in de praktijk gebracht.

Het is van groot belang dat werknemers met aandacht en plezier het werk verricht. Het is essentieel voor mobiliteit tot aan pensionering en duurzame inzetbaarheid. Kortom: zorg voor financieel fitte werknemers op de werkvloer.

Wij gaan graag met u in gesprek over:

• Zijn financiële problemen een privéaangelegenheid of heeft de werkgever hier ook een rol?
• Wat leveren financieel fitte medewerkers een organisatie op en waarom is jouw rol daarin belangrijk voor werkgevers?
• Hoe krijgen we het onderwerp schulden en financiële problemen op de werkvloer uit de taboesfeer en in het daglicht?

Laat je inspireren tijdens HRM in de Overheid door de sprekers:
Manuela de Jongste, Eigenaar & Oprichter, DiFfit
Hanneke Huurman, Directeur Externe Relaties, Schuldbemiddeling Nederland (SBN)

Over HRM in de Overheid – donderdag 11 april 2019
HRM in de Overheid is reeds 8 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers werkzaam in en voor de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden om deze Transformatie als HR koers te geven. Deze dag staat in het teken van samenwerken, kennisoverdracht en kennisdeling.

Kom met 3 personen voor slechts € 295,- (non-profit)
Of bezoek het congres met de Cluster HRM en vraag naar de kortingstarieven, vanaf 6 personen.

OVERZICHT NIEUWS