Terugblik 11e editie HRM in de Overheid

Afgelopen donderdag vond de 11e editie van het jaarcongres HRM in de Overheid plaats. CKC Seminars kijkt vol trots terug op deze geslaagde editie en dankt al haar adviesraadleden, sprekers, hoofdsponsor Driessen, participanten, deelnemers, communicatiepartners en congrescentrum ’t Spant voor de medewerking.

Onder leiding van dagvoorzitter Otto Thors werd deze editie de rol van HR als verbinder en dirigent van verandering centraal gesteld. Hoe zorg je voor een robuuste en wendbare overheidsorganisatie waarin de medewerker centraal staat? Met urgente uitdagingen voor de deur is het niet meer de vraag of je als overheidsorganisatie meegaat in deze verandering, maar wanneer. HR als strategisch partner en de medewerkers als centraal middelpunt.

Marcel Stevens en Pieter Philippart, laatstgenoemde is werkzaam bij hoofdsponsor Driessen, starten de eerste keynote met een kort interview waarin werkgeluk centraal staat. Hoe krijgt Driessen het voor elkaar om alle medewerkers te binden en te boeien aan hun organisatie? Marcel Stevens geeft daarna met de nodige dosis humor een korte presentatie over betekenis vol werk(t) met de belangrijke boodschap dat iedereen het verschil kan maken en betekenisvoller kan werken en je dit zelf in de hand hebt. Ben je de medewerker die exact doet wat je is opgedragen of maak je net dat stapje extra?

Tijdens de 14 praktijkcases en interactieve sessies is er volop interactie en kunnen de bezoekers tijdens de pauzes terecht op de expositie met stands voor vragen en inspiratie.

Na de lunchpauze staat er een muzikale Energizer op het programma onder leiding van ’dirigent’  Joep Everts. Hij gaat samen met de deelnemers op avontuur, waarbij klank centraal staat en de metafoor wordt gelegd van muziek naar het team op de werkvloer. Door middel van klappen en zingen wordt er met elkaar op zoek gegaan naar de juiste maat, het ritme en de harmonie. Zonder maat ontstaat er chaos en de harmonie zorgt voor het samenspel. Welke dirigent ben jij? De visionair, de inspirator of de uitvoerder?

Tijdens de plenaire dialoog gaan Marie-Lousie Verbeek (Independer) en Martijn Aalders (Auping) onder leiding van de dagvoorzitter met elkaar in dialoog over onder meer het binden, boeien en optimaal benutten van menselijk kapitaal en de vitale cultuur binnen een organisatie. De interessante combinatie tussen HR enerzijds en KCC anderzijds en het feit dat beide partijen buiten de overheid opereren, maakt het een boeiend geheel om naar te luisteren en geïnspireerd te raken. Wat leren we van elkaar?

Otto van Wiggen pakt vervolgens door op het leiderschap en hoe mensen te behouden binnen je organisatie. Belangrijk, aangezien uit recent onderzoek is gebleken dat maar liefst een op de vijf Nederlanders binnen een jaar van baan verandert. Reden hiervoor is het salaris maar ook de manager. Wat is het gedrag van de manager dat tot die keuze leidt? Door zijn kennis vanuit zowel de militaire als de civiele wereld laat hij, ondersteund door filmpjes, zien wat tot verandering in deze kan leiden en welk leiderschap in de tijd nodig is om werknemers te binden.

We sloten de dag af met Kim Jansen die met volle energie begint over generaties. “Generatieverschillen bestaan niet, de verschillen die er zijn berusten op individuele en levensfase verschillen”. Deze stelling werd als disclaimer neergezet om te laten zien hoe complex het is wanneer we echt te maken hebben met generatieverschillen en het gesprek op gang te brengen. Het zorgt voor vragen vanuit ‘generatie Y’ en de ‘pragmaten’. Boodschap van deze lezing is dat we op ons werk vrijwel allemaal hetzelfde doel nastreven, enkel moeten we elkaar zien te vinden en elkaar leren begrijpen.

Sfeerimpressie 2023

Wil je nog even nagenieten of sfeerproeven van de programmaonderdelen waarbij je niet aanwezig kon zijn? Of heb je deze editie van het congres gemist en wil je toch graag een indruk krijgen? Je vindt hier een uitgebreide sfeerimpressie van deze editie van HRM in de Overheid:

Wil je volgend jaar ook bij de 12e editie als bezoeker aanwezig zijn?
Save the date: donderdag 18 april 2023 of meld je nu alvast aan!

Heb je suggesties, ideeën of feedback voor volgend jaar (thema, sprekers etc.) of wil je ook als participant aanwezig zijn? Stuur dan gerust een e-mail naar Bente van de Put, bente@ckc-seminars.nl, of neem contact met ons op via +31(0)40-2146200.

OVERZICHT NIEUWS